Posted in Informerend

Ds. Petra Speelman via Protestantse Gemeenten Bergeijk officieel verbonden aan Oecumenische Leefgemeenschap De Hooge Berkt Op…

Lees verder

Ds. Petra Speelman officieel verbonden aan De Hooge Berkt

Posted in Informerend

Vooraankondiging Euregionale Oecumenische Conferentie 2021 Afgelopen maart moest de Euregionale Oecumenische Werkgroep wegens de lockdown de…

Lees verder

Oecumenisch nieuws:

Posted in Informerend

Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar…

Lees verder

Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis

Posted in Informerend

Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor…

Lees verder

Classicale Werkgroep Kerk en Israël

Posted in Informerend

Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de…

Lees verder

Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Posted in Informerend Inspirerend

Op weg naar Kerst bij Zin op School Het eerste jaar van Pioniersplek Zin op School…

Lees verder

Pioniersplek Zin op School

Posted in Informerend

In deze periode investeren veel gemeenten in opname- en geluidsapparatuur om de kerkdiensten te kunnen streamen…

Lees verder

Subsidie

Posted in Informerend Inspirerend

DEZE CORONATIJD Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Noord-Brabant, Limburg en de…

Lees verder

Nieuwsbrief Advent 2020

Posted in Informerend

Graag blik ik als voorzitter van de Classicale Vergadering terug op het jaar 2020 en vooruit…

Lees verder

De Classicale Vergadering op de drempel van het nieuwe jaar

Posted in Informerend

Bij verkoop van onroerende goederen en andere besluiten die financiële gevolgen hebben eerst overleggen met het…

Lees verder

Van het CCBB (Classicale College voor de behandeling van beheerszaken)

Posted in Informerend

Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf jaar, als onderdeel van de…

Lees verder

Coaching

Posted in Informerend

Op 25 september 2020 is Wim van Meurs overleden in de leeftijd van 74 jaar als…

Lees verder

In memoriam Willem van Meurs