In memoriam Jan van der Giessen

Op 12 november 2021 is Jan van der Giessen gestorven. Jan was classicaal afgevaardigde van de voormalige classis Heusden-Almkerk. Jan had lichamelijk al langer klachten, zonder dat hij erover klaagde. Het coronavirus heeft zijn overlijden bespoedigd. Hij is 72 jaar geworden en laat zijn vrouw Nelleke, drie kinderen met partners en drie kleinkinderen achter.

Jan van der Giessen heeft een loopbaan gehad in de makelaardij en vastgoedadvisering en had de laatste jaren een eigen adviesbureau. Hij heeft vrijwilligersfuncties vervuld van velerlei aard. In het kerkenwerk was hij actief in zijn woonplaats Sleeuwijk en, als ouderling-kerkrentmeester, in de Hervormde Gemeente te ’s Gravenmoer. In 2019 is hij afgevaardigde geworden in de classicale vergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Jan was in dubbel opzicht een actief lid van de classicale vergadering. Hij nam actief deel aan de meningsvorming, onder andere over het Presentieplan, het toekomstgerichte beleidsplan van de classis dat in januari 2021 is vastgesteld. Daarnaast was hij vanwege onderbezetting als tijdelijk ouderling-kerkrentmeester toegevoegd aan de kerkenraad van de hervormde gemeente te Eethen en Drongelen. Persoonlijk heb ik Jan leren kennen en waarderen als een vriendelijke betrokken man met veel inzet voor het werk in de wijngaard van de Heer en een groot geloofsvertrouwen. Wij denken in dankbaarheid terug aan de verdiensten van Jan voor de classis en wensen zijn gezin Gods zegen toe in deze moeilijke tijd.

In de laatste classicale vergadering van 6 oktober jl. was Jan nog aanwezig en nam hij deel aan het bezinningsgesprek “Hoe verder na corona”, over een recent boek van ds. Tim Vreugdenhil. Het is bizar te moeten ervaren dat hij zo kort daarna niet meer onder ons is. Op 17 november jl. is de rouwdienst gehouden in de hervormde kerk te ‘s Gravenmoer. Deze was online te volgen. Het slotlied van de dienst was Psalm 84:6 (oude berijming):

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,

is t’ allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad’ en ere geven.

Hij zal hun ’t goede niet in nood

onthouden, zelfs niet in den dood,

die in oprechtheid voor hem leven.

Welzalig, Heer, die op U bouwt

en zich geheel aan U vertrouwt!

 

December 2021, Arie Haasnoot, voorzitter classicale vergadering.