NIEUWS VAN VERENIGING UNITAS

Vereniging Unitas werd bijna 182 jaar geleden opgericht door een aantal Haagse heren. Nog altijd heeft de vereniging als missie het handhaven en ondersteunen van het protestantisme in een deel van zuid-Nederland.
Het doel is om – uit daarvoor ter beschikking staande gelden – steun te verlenen aan gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Het gaat met name om donaties voor onderhoud en verbetering van onroerende ‘kerkelijke goederen’ en orgels. Incidenteel komen tevens plannen gericht op pastorale doeleinden in aanmerking.

Bestuur en leden van de vereniging komen in de regel jaarlijks bij elkaar, doorgaans in het voorjaar.

Begin juni jl. is een vergadering gehouden, waarin over een aantal aanvragen is beslist. Ook is besloten om secretariaat en penningmeesterschap te scheiden. Ds. Sophie Bloemert, al enige jaren lid van het bestuur, is nu secretaris.

Gemeenten die een aanvraag voor financiële steun willen doen, worden van harte uitgenodigd hun verzoek in te dienen. Dat kan ook deze zomer. Naast de beschrijving van het project met financiële onderbouwing ontvangen we graag de definitieve balans en een verlies- en winstrekening van het voorafgaande boekjaar van de kerkelijke gemeente. Ook zijn we geïnteresseerd in een actueel overzicht van de donaties, gevraagd – en eventueel al ontvangen – van andere instanties en de actuele stand van de financiering van het project.

Vanaf nu is vereniging UNITAS bereikbaar via een nieuw mailadres: verenigingunitas@gmail.com.

UNITAS ziet uit naar uw reactie!