Nationale database van religieus erfgoed: Kerkcollectie Digitaal

Kerkenraden, predikanten en kerkrentmeesters kunnen gratis een toegangsaccount krijgen voor de nationale database van religieus erfgoed Kerkcollectie Digitaal (via https://kerkcollectie.catharijneconvent.nl).

Ze kunnen daarin zien wat er van hun interieur en liturgische voorwerpen in bredere kring bekend is en is vastgelegd.
Dergelijke opname in een databestand is van belang om het cultureel erfgoed dat de kerken vertegenwoordigen scherp in beeld te hebben.

De database wordt beheerd door Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Kerken die nog niet zijn opgenomen of hun bestaande registratie willen actualiseren zich melden bij de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters.
Voor meer informatie, zie https://www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken/.

Of het nu gaat om een middeleeuwse stadskerk of een moderne ‘vinexkerk’: een (actuele) registratie van roerende zaken is altijd nuttig; en bewijst zijn nut extra op het moment dat er kerken zijn die geconfronteerd worden met afstoting.
De eigenaar weet dan waar de meeste zorg naar uit moet gaan.
Daarnaast is de registratie zinvol om een overzicht aan te reiken van wat er aan cultureel bezit in Nederland voorhanden is.
Ten allen tijde blijft de kerk overigens eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de conservatie.