Veiligheid en inclusiviteit

In juni bracht het Nederlands Dagblad na onderzoek aan het licht dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaart in haar werk in de kerk. Op de facebookpagina van Predikanten&pastores deelden vrouwen haar ervaringen.

Scriba René de Reuver is ingegaan op het onderzoek en op de reacties op het onderzoek.

Hij verwijst daarbij naar de visienota Van U is de toekomst, waarin staat dat er gewerkt gaat worden aan ‘een kerk die bestaat uit inclusieve en veilige gemeenten’. Zie ook deze link. Er komt een werkgroep die dit oppakt. Dat is mooi. Ds. Angeliek Knol en ds. Sietske Blok stuurden een ingezonden brief naar Trouw, en een brief aan de classis die ik onder de aandacht heb gebracht van het moderamen van de synode.

Maar misschien hebben jullie – en dan spreek ik in eerste instantie de vrouwelijke voorgangers en kerkelijk werkers aan – nu behoefte om te praten over jullie ervaringen in de kerk als het gaat om veiligheid en inclusiviteit en die te delen met elkaar. Ook om elkaar te versterken. Laat het me weten. Dan zal ik bekijken of en wanneer we een ontmoeting kunnen organiseren.

Ds. Marco Luijk

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85