Nieuw Kerkelijk Peil – PThU helpt gemeenten zichzelf onder de loep te nemen

Wat heeft u als gemeente allemaal in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil (NKP). Peil in uw gemeente wat er mogelijk is, door gemeenteleden te vragen wat zij de kracht van uw gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met NKP denkt u na over de toekomst van uw gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat u in huis heeft. Wilt u weten waar u staat? Doe dan mee.

Hoe gaat het met u? De Protestantse Theologische Universiteit biedt sinds 1 februari een ‘gezondheidsscan’ aan, die een beeld geeft van de vitaliteit van de plaatselijke kerk. Waar zitten de kwaliteiten? Wat zijn de kansen en de kwetsbaarheden? Is de gemeente naar buiten gericht? ‘Dit zelfonderzoek helpt je als gemeente om te zien wat je in huis hebt’, vertelt initiatiefnemer dr. Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie aan de PThU. De scan, getiteld Nieuw Kerkelijk Peil (NKP), is een instrument voor het ontwikkelen van beleid voor de langere termijn.

Hoe het werkt? De kerkelijke gemeente kan via nieuwkerkelijkpeil.nl het NKP-pakket aanvragen, met daarin enquêteformulieren en een handleiding om de scan plaatselijk te organiseren. De enquête kan door gemeenteleden zowel fysiek als online worden ingevuld.
De enquêtes worden verwerkt en geanalyseerd door specialisten van de universiteit.
De gemeente krijgt vervolgens een rapport van 28 pagina’s toegezonden met daarin de resultaten van het onderzoek en een overzicht van hoe de eigen leden het kerkzijn, op een groot aantal terreinen, beleven.
De scan kost ongeveer € 600,- per gemeente. Voor begeleiding van het verwerken van de resultaten naar beleid kan subsidie gevraagd worden bij de commissie steunverlening.

U kunt dit instrument gebruiken naast het gesprek over toekomstgericht kerk-zijn zoals in het presentieplan is aangegeven.

Verdere informatie, zie: Nieuw Kerkelijk Peil Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl)