Mogelijkheden voor steun – Classisvergadering – Wereldraad

Mogelijkheden voor steun

Er zijn verschillende fondsen die de gemeenten in de classis graag ondersteunen. Dat kan wanneer er nood is, en dat kan wanneer er ondersteuning wordt gezocht voor vernieuwing.

Als classis denken we dat gemeenten er baat bij hebben wanneer ze gedurende een periode deskundig worden ondersteund om de gemeente toekomstgericht te maken.
We zien dat kerkenraden het vaak al druk hebben met de lopende zaken.
Daarom willen we als classis de mogelijkheid bieden zich te laten ondersteunen.
U kunt bij de classispredikant informeren naar mogelijkheden voor uw gemeente.
Aarzel niet, want er is veel mogelijk.

Zie bijvoorbeeld ook: https://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas/

Classisvergadering

In de classis is er een duidelijke toename van kwetsbare of te kleine kerkenraden en colleges van diakenen en kerkrentmeesters.
De ontwikkelingen zijn zodanig, dat ze ons sterk verontrusten.

Een werkgroep in de classis Gelderland Zuid & Oost heeft de problematiek onderzocht. Ze heeft gekeken naar de huidige mogelijkheden om gemeenten door maatregelen, samenwerking of samengaan te helpen voortbestaan, maar concludeert dat er meer moet gebeuren. Ze komt met voorstellen om gemeenten die als geloofsgemeenschap redelijk tot goed vitaal zijn te behouden en te voorkomen dat zij omvallen omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de kerkordelijke eisen van een ‘goed bestuur’.

De voorstellen borduren deels voort op Kerk 2025 en Lichter Ingevuld en geven voor het andere deel nieuwe aanzetten. Op de classisvergadering van 5 oktober zullen we met elkaar verder spreken over het rapport van de Gelderse werkgroep.
5 oktober 2022 – 19.30 uur – Grote Kerk te Den Bosch.

Wereldraad

Van 31 augustus tot 8 september vindt in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee plaats van de Wereldraad van Kerken.
Eens in de zeven jaar houden de kerken wereldwijd zo’n gezamenlijke ontmoeting.
Voor 65 euro krijg je een entreekaartje om een dag mee te doen.

Meer info:
https://www.raadvankerken.nl/assemblee/

Reserveren:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/07/dagkaarten-11e-assemblee-wereldraad-vanaf-nu-te-reserveren/