Reactie van kerken op bekladding Moskee Heerlen

Op 9 februari om 14:00 bezocht een afvaardiging van een aantal kerken de door vandalen bekladde en vernielde deur van moskee Nour aan de Kempkensweg in Heerlen, als blijk van steun. Vorige week was een ruit ingegooid, hakenkruisen getekend en teksten als ‘jullie nemen ons alles af’ op de deur geschreven.
Op initiatie van ds. Margriet Gosker uit Venlo namen vertegenwoordigingen van het dekenaat Heerlen (deken Bouman), de Andreasparochie, de Gemeente Gods, het Leger des Heils, de PKN Parkstad en Venlo en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland deel aan het steunbezoek. Na het aanbieden van bossen bloemen werden toespraken geopend met een gezamenlijke verklaring:

“We hebben in de pers gelezen over het vandalisme en de racistische leuzen, die op de ingang van uw moskee zijn geschreven. Met de bloemen en deze kaart willen we onze verontwaardiging en afschuw met u delen. Geen enkele reden kan soortgelijke handelingen rechtvaardigen. Vanuit welke religie wij mensen God ook aanroepen, we houden vast aan ons geloof in God, die ons mensen oproept om vreedzaam en respectvol samen te leven.”

De afvaardiging, tien personen sterk, plus een redacteur van De Limburger werd in de moskee ontvangen door Malaini Sabir en een lid van het moskeebestuur. Men was heel erg blij met de steunbetuiging. De afgelopen week was uit de omgeving en zelfs het hele land al heel veel warme steun ontvangen. Dat neemt niet weg dat iedereen flink geschrokken is. De moskee is dan ook blij dat de gemeente een camera bij de ingang heeft opgehangen.
Ds. Stegink sprak de wens uit dat we als geloofsgemeenschappen elkaar enkele keren per jaar kunnen ontmoeten, om blijk te blijven geven van onze gezamenlijke opdracht om vreedzaam samen te leven.

Na een korte rondleiding door de moskee, werden de groep uitgenodigd voor een ontvangst in de kantine samen met  imam Muhammed Sadiq Taouil. Daar stond een grote tafel klaar met lekkernijen, zoals dadels, weldra aangevuld met koffie en mintthee en een grote schaal couscous, met verschillende groenten en vlees. Er al snel praatte iedereen met iedereen.
Na ruim een uur diende de volgende gebedstijd zich aan en volgde een hartelijk afscheid. We zijn van altijd van harte welkom om binnen te lopen.

Lees hier het verslag in dagblad De Limburger: De Limburger – Reactie op racistische leuzen op Heerlense moskee Heerlen


Van Raad van Kerken Venlo en omstreken
Adres: Grote Kerkstraat 26 5911 CH Venlo

Aan de leden van de Moskee-Gemeenschap
Moskee Nour Heerlen
Kempkensweg 10
6412 AW Heerlen.

9 februari 2024

Beste mensen,

Ook in Noord-Limburg zijn we geschrokken van het bericht, dat uw moskee op dinsdag 6 februari 2024 op onwaardige wijze beklad is met discriminerende en onterende leuzen.
Zodra we de afbeelding hiervan in de media zagen verschijnen, hebben we contact opgenomen met onze broeders en zusters in Heerlen. Dit resulteerde in een gezamenlijk gebaar van christenen in heel Limburg van Noord tot Zuid. Wij groeten u vanuit Venlo en we u willen laten weten, dat wij van harte instemmen met de onderstaande tekst.

We hebben in de pers gelezen over het vandalisme en de racistische leuzen, die op de ingang van uw moskee zijn geschreven. Met de bloemen en deze kaart willen we onze verontwaardiging en afschuw met u delen. Geen enkele reden kan soortgelijke handelingen rechtvaardigen. Vanuit welke religie wij mensen God ook aanroepen, we houden vast aan ons geloof in God, die ons mensen oproept om vreedzaam en respectvol samen te leven.

Met goede groet en houdt goede moed,

Deken Jos Spee van de Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap Venlo, Voorzitter.
Gert Reitsma van de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo en omstreken, Secretaris.
Ds Margriet Gosker, predikant van de Protestantse kerk in Nederland, initiatiefneemster.