Kerk en armoede

Op de ring Den Bosch werd op 1 februari 2023 uitgebreid gesproken over Kerk en armoedebeleid.
Nic Rijnbende, consulent bij PKN voor het zuiden van het land presenteerde een workshop over kerk en armoede.

20230331-Presentatie N.Rijnbende Kerk & armoede – Vught – 1 februari 2023
20230331-Presentatie I.Spit Ring 01022023 Armoede en Schulden

Het Rapport Armoede in Nederland, ‘Gerechtigheid en Barmhartigheid’  is een onderzoek naar de betrokkenheid van kerken en diaconale organisaties bij de aanpak van armoede en schulden.
Lees/download het rapport: 20230331-Armoede-in-Nederland-2020-2022
Uit dit rapport blijkt dat de meeste kerken en diaconale organisaties (89 procent) ondersteuning bieden aan projecten of organisaties zoals voedsel- of kledingbanken en noodfondsen.

Wij zagen dat ook terug:

Op onze Wall of Fame (wat gaat er goed):
voedselbank, vakantiebureau, samen eten, Kerstpakketten aanbieden, huiskamers organiseren.

Op de Wall of Shame (wat kan er beter):
meer mensen bereiken, die hulp en ondersteuning nodig hebben, kerken moeten zich manifesteren richting politiek, samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties en (buur)diaconieën.

Op de Wall of Blame (wat zijn de belemmeringen):
gebrek aan menskracht en privacy-issues, waardoor we mensen in armoede niet kunnen bereiken.

Op de Wall of Aim (wat zijn onze doelen):
samenwerken tegen armoede. B.v. doelen stellen in de regio/Ring en samenwerken met andere organisaties.

Als een gemeente diaconale ondersteuning zoekt dan kunt u contact opnemen met
Nic Rijnbende, consulent Zuid-Nederland, n.rijnbende@protestantsekerk.nl (06-58013249).

Over de presentatie van het rapport ‘Armoede in Nederland’:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/presentatie-rapport-armoede-in-nederland-2023/

Zie ook PKN-website – over Armoede:
https://protestantsekerk.nl/thema/armoede/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-doet-de-protestantse-kerk-tegen-armoede/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/armoede-op-het-spoor/