Laat u inspireren en informeren

Posted in Inspirerend

Zaterdag 15 juni jl. was onze evangelisatiecommissie weer present op de jaarmarkt. We hebben ingehaakt op…

Lees verder

Evangeliseren op de Jaarmarkt

Posted in Inspirerend

Elbert Smelt stond verder van de kerk af dan hij had verwacht. ‘Teruggaan’ naar de lokale…

Lees verder

Column Elbert Smelt: Daten met de dorpskerk

Posted in Informerend

Op dinsdag 12 november 2024 organiseert stichting Veilige Kerk de eerste landelijke conferentie. Onder het thema…

Lees verder

Eerste Conferentie Veilige Kerk

Posted in Informerend

BESLUIT De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Steenbergen en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente…

Lees verder

Samenwerking Brabantse Wal en aanstelling regiopredikant

Posted in Informerend

Geef je nu op. Voor 7 juni ! Waarom een nieuwe bachelor theologie? PThU heeft geen…

Lees verder

Dringend gezocht: geïnteresseerden bachelor theologie

Posted in Informerend

Omgevingswet – 14 mei 2024 bijeenkomst Waalwijk, Oude Havenkerk. De commissie kerkelijke gebouwen van het CIO…

Lees verder

Omgevingswet Kerkelijke Gebouwen !

Posted in Informerend Inspirerend

In de dagen na Pasen, 2 – 4 april 2024, vond de jaarlijkse oecumenische ontmoeting met…

Lees verder

Verslag Tagung 2 – 4 April 2024

Posted in Inspirerend

In het voorjaar jongstleden is er in het Ontmoetingscentrum van ’t Kruispunt van de Protestantse Gemeente…

Lees verder

Terugblik thema-avond: ‘Als het leven voltooid is. Wat dan?’

Posted in Inspirerend

René Magritte, La grande famille Het schilderij van Magritte zorgt voor vraagtekens. Het heet de grote…

Lees verder

Pinkstergroet 2024

Posted in Informerend

Informatiebijeenkomst voor kerkbesturen en kerkrentmeester i.h.b. op 14 mei Per 1 jan 2024 is er een…

Lees verder

Omgevingswet en kerkgebouw – urgent!

Posted in Informerend

Ds. Marco Luijk, classispredikant van Brabant, Limburg en de Waalse gemeenten, geeft in zijn nieuwsbrief een…

Lees verder

Ik stem voor Europa !

Posted in Inspirerend

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers, leden van de classicale vergadering en colleges in de classis…

Lees verder

Paasgroet Classispredikant Marco Luijk

Posted in Inspirerend

Sinds geruime tijd lijken de kerken in de hedendaagse samenleving in een crisismodus te verkeren. Crisis…

Lees verder

Kerken sluiten – en dan? Euregionale Oecumenische Conferentie 2024

Posted in Inspirerend

Na de eerste succesvolle filmzondag vorig jaar volgt komende Palmzondag 24 maart een tweede editie met…

Lees verder

Filmfestival WAAR HET STIL WORDT

Posted in Inspirerend

Het basisprincipe in de bijbel is terug te brengen tot de uitspraak van God in Exodus…

Lees verder

God leidt ons door de woestijn naar vrijheid

Posted in Informerend Inspirerend

Theologie begint bij verwondering. Theologen hebben “de schone taak om ook anderen – niet alleen het…

Lees verder

Onherstelbaar verwonderd – Oog voor de ziel van de theoloog

Posted in Informerend

Een gevoel van weemoed, hoop en verwachting. Het is de rode draad in de dienst waarin…

Lees verder

Emotioneel afscheid van de kerk in Giessen-Rijswijk

Posted in Informerend

Angst en verdriet vanwege racistische leuzen op Heerlense moskee maken plaats voor dank na vele hartverwarmende…

Lees verder

De Limburger – Reactie op racistische leuzen op Heerlense moskee Heerlen

Posted in Informerend

Op 9 februari om 14:00 bezocht een afvaardiging van een aantal kerken de door vandalen bekladde…

Lees verder

Reactie van kerken op bekladding Moskee Heerlen

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van 24 januari is officieel afscheid genomen van Arie Haasnoot als voorzitter van…

Lees verder

Afscheid Arie Haasnoot

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van 24 januari 2024 in…

Lees verder

Richart Huijzer nieuwe voorzitter van het CCV

Posted in Inspirerend

Preekinspiratie voor de veertigdagentijd Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek?…

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Posted in Inspirerend

Onze samenleving staat onder druk, democratieën worden aangevochten, wat vertellen profeten van toen en nu ons…

Lees verder

Kan profetie de democratie redden?

Posted in Informerend

Nog maar amper vijf jaar geleden is het dat Harrie Smeets als diocesaan priester tot bisschop…

Lees verder

Overlijden en afscheid van bisschop Smeets

Posted in Informerend

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium…

Lees verder

Symposium op vrijdag 26 januari 2024: Kerk & Slavernij

Posted in Informerend

Beste gemeenteleden van onze PKN in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Ik wil me…

Lees verder

Nieuwe voorzitter classis stelt zich voor: Ronald Schippers

Posted in Inspirerend

Een mooi en gezegend kerstfeest gewenst! Christus wordt steeds opnieuw geboren Het lijkt een foto, toch…

Lees verder

KERSTGROET 2023

Posted in Inspirerend

‘Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in…

Lees verder

Laat de kerken volstromen

Posted in Inspirerend

Een podcast waarin aandacht wordt besteed aan mensen in onze tijd voor wie geen plaats is…

Lees verder

Podcast Zwermelingen – mensen voor wie geen plek is

Posted in Informerend Inspirerend

Samen zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn We krijgen zo af en…

Lees verder

De classis komt naar u toe in 2024

Posted in Informerend

Oecumene in ‘s-Hertogenbosch De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal lezing en viering…

Lees verder

De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal

Posted in Inspirerend

Classispredikant tot kerkelijk werkers: Wees niet te bescheiden Ds. Marco Luijk betoogde op de bijeenkomst voor…

Lees verder

Wees niet te bescheiden

Posted in Inspirerend

Van 20 tot 25 augustus 2023 vond in Torre Pellice in de Italiaanse Alpen de synode…

Lees verder

De Synode van de Waldenzen 2023

Posted in Informerend

Op maandag 4 december vindt in de Mattheüskerk in Utrecht de jaarlijkse dag voor kerkelijk werkers…

Lees verder

Waar sta je? – Uitdagingen voor de kerkelijk werker in veranderende tijden

Posted in Uncategorized

Ongeveer 900 mensen deden mee met het inspiratiefestival op Terschelling. Van 20 tot 22 oktober 2023…

Lees verder

Inspiratiefestival Terschelling 2023 

Posted in Inspirerend

In een brief heeft ds. René de Reuver, scriba van het moderamen van de generale synode,…

Lees verder

Protestantse Kerk stuurt boodschap van medeleven naar Israëlische en Palestijnse partners

Posted in Informerend

Deze zomer hebben we als Breed Moderamen afscheid genomen van onze vaste adviseur de voorzitter van…

Lees verder

Afscheid van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie ds. Ada Rebel

Posted in Inspirerend

Seizoenstart voor predikanten en kerkelijk werkers 20 september in de Utrechtse Domkerk Predikanten en kerkelijk werkers…

Lees verder

Interview met Andrew Root

Posted in Informerend Inspirerend

Buiten regent het ten teken dat de zomer voorbij is. In de kerken is het seizoen…

Lees verder

HERFSTBRIEF – Een nieuw seizoen

Posted in Informerend

Woensdagavond 20 september heeft ds. Wim Dekker voor het laatst vergaderd met het breed moderamen van…

Lees verder

Afscheid ds. Wim Dekker van Veldhoven én de classis