Laat u inspireren en informeren

Posted in Inspirerend

Het basisprincipe in de bijbel is terug te brengen tot de uitspraak van God in Exodus…

Lees verder

God leidt ons door de woestijn naar vrijheid

Posted in Informerend Inspirerend

Theologie begint bij verwondering. Theologen hebben “de schone taak om ook anderen – niet alleen het…

Lees verder

Onherstelbaar verwonderd – Oog voor de ziel van de theoloog

Posted in Informerend

Een gevoel van weemoed, hoop en verwachting. Het is de rode draad in de dienst waarin…

Lees verder

Emotioneel afscheid van de kerk in Giessen-Rijswijk

Posted in Informerend

Angst en verdriet vanwege racistische leuzen op Heerlense moskee maken plaats voor dank na vele hartverwarmende…

Lees verder

De Limburger – Reactie op racistische leuzen op Heerlense moskee Heerlen

Posted in Informerend

Op 9 februari om 14:00 bezocht een afvaardiging van een aantal kerken de door vandalen bekladde…

Lees verder

Reactie van kerken op bekladding Moskee Heerlen

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van 24 januari is officieel afscheid genomen van Arie Haasnoot als voorzitter van…

Lees verder

Afscheid Arie Haasnoot

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van 24 januari 2024 in…

Lees verder

Richart Huijzer nieuwe voorzitter van het CCV

Posted in Inspirerend

Preekinspiratie voor de veertigdagentijd Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek?…

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Posted in Inspirerend

Onze samenleving staat onder druk, democratieën worden aangevochten, wat vertellen profeten van toen en nu ons…

Lees verder

Kan profetie de democratie redden?

Posted in Informerend

Nog maar amper vijf jaar geleden is het dat Harrie Smeets als diocesaan priester tot bisschop…

Lees verder

Overlijden en afscheid van bisschop Smeets

Posted in Informerend

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium…

Lees verder

Symposium op vrijdag 26 januari 2024: Kerk & Slavernij

Posted in Informerend

Beste gemeenteleden van onze PKN in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Ik wil me…

Lees verder

Nieuwe voorzitter classis stelt zich voor: Ronald Schippers

Posted in Inspirerend

Een mooi en gezegend kerstfeest gewenst! Christus wordt steeds opnieuw geboren Het lijkt een foto, toch…

Lees verder

KERSTGROET 2023

Posted in Inspirerend

‘Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in…

Lees verder

Laat de kerken volstromen

Posted in Inspirerend

Een podcast waarin aandacht wordt besteed aan mensen in onze tijd voor wie geen plaats is…

Lees verder

Podcast Zwermelingen – mensen voor wie geen plek is

Posted in Informerend Inspirerend

Samen zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn We krijgen zo af en…

Lees verder

De classis komt naar u toe in 2024

Posted in Informerend

Oecumene in ‘s-Hertogenbosch De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal lezing en viering…

Lees verder

De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal

Posted in Inspirerend

Classispredikant tot kerkelijk werkers: Wees niet te bescheiden Ds. Marco Luijk betoogde op de bijeenkomst voor…

Lees verder

Wees niet te bescheiden

Posted in Inspirerend

Van 20 tot 25 augustus 2023 vond in Torre Pellice in de Italiaanse Alpen de synode…

Lees verder

De Synode van de Waldenzen 2023

Posted in Informerend

Op maandag 4 december vindt in de Mattheüskerk in Utrecht de jaarlijkse dag voor kerkelijk werkers…

Lees verder

Waar sta je? – Uitdagingen voor de kerkelijk werker in veranderende tijden

Posted in Uncategorized

Ongeveer 900 mensen deden mee met het inspiratiefestival op Terschelling. Van 20 tot 22 oktober 2023…

Lees verder

Inspiratiefestival Terschelling 2023 

Posted in Inspirerend

In een brief heeft ds. René de Reuver, scriba van het moderamen van de generale synode,…

Lees verder

Protestantse Kerk stuurt boodschap van medeleven naar Israëlische en Palestijnse partners

Posted in Informerend

Deze zomer hebben we als Breed Moderamen afscheid genomen van onze vaste adviseur de voorzitter van…

Lees verder

Afscheid van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie ds. Ada Rebel

Posted in Inspirerend

Seizoenstart voor predikanten en kerkelijk werkers 20 september in de Utrechtse Domkerk Predikanten en kerkelijk werkers…

Lees verder

Interview met Andrew Root

Posted in Informerend Inspirerend

Buiten regent het ten teken dat de zomer voorbij is. In de kerken is het seizoen…

Lees verder

HERFSTBRIEF – Een nieuw seizoen

Posted in Informerend

Woensdagavond 20 september heeft ds. Wim Dekker voor het laatst vergaderd met het breed moderamen van…

Lees verder

Afscheid ds. Wim Dekker van Veldhoven én de classis

Posted in Inspirerend

Een interactieve voorstelling over morele dilemma’s rond euthanasie bij dementie. Hoe kom je verder als standpunten…

Lees verder

Lang zal hij leven

Posted in Inspirerend

Van 20 tot 25 augustus vond in Torre Pellice in de Italiaanse Alpen de synode van…

Lees verder

De Synode van de Waldenzen

Posted in Informerend Inspirerend

Een lange zomer Deze digitale nieuwsbrief verschijnt in de warme zomer van 2023. Op het moment…

Lees verder

NIEUWSBRIEF Zomer 2023

Posted in Inspirerend

Op vrijdag 30 juni woonde ik in Amsterdam de herdenkingsdienst 150 jaar daadwerkelijke afschaffing van de…

Lees verder

Herdenkingsdienst 150 jaar afschaffing slavernij De Nieuw Kerk, Amsterdam

Posted in Informerend

Met ingang van 1 september a.s. zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds….

Lees verder

Benoeming drie nieuwe classispredikanten

Posted in Informerend

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn, waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om…

Lees verder

VEILIG KERK-ZIJN

Posted in Inspirerend

Boek: Bottom-up kerk Zijn waar twintigers zijn Tabitha van Krimpen vraagt in dit boek aandacht voor…

Lees verder

Kerk-zijn waar twintigers zijn

Posted in Uncategorized

Worstelen met een tekst Worstelen met God Worstelen met een rabbijn In het leerhuis in Eindhoven…

Lees verder

Leerhuis Eindhoven 2023-2024

Posted in Informerend Inspirerend

De woorden die Johannes gebruikt voor het Pinksterverhaal zijn veel intiemer dan die bij Lucas. Er…

Lees verder

Pinkstergroet 2023

Posted in Informerend Inspirerend

Met het initiatief Heilige Plekken bieden we kerken de gelegenheid om jongeren welkom te heten en…

Lees verder

Heilige Plekken !

Posted in Informerend

Op 26 april heeft het zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander behaagd de heer Haasnoot en de heer…

Lees verder

Haasnoot en Rozema Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Posted in Informerend Uncategorized

Kerkenraden, predikanten en kerkrentmeesters kunnen gratis een toegangsaccount krijgen voor de nationale database van religieus erfgoed…

Lees verder

Nationale database van religieus erfgoed: Kerkcollectie Digitaal

Posted in Informerend

(on)vrijwillig onderweg Pelgrimeren, migreren en vluchten in oecumenische ervaring Vrijdag, 16 juni 2023 9.30 – 15.00…

Lees verder

Euregionale Oecumenische Conferentie 2023

Posted in Inspirerend

Rembrandt van Rijn Dit jaar wil ik stilstaan bij het gegeven dat het opstandingsverhaal zich afspeelt…

Lees verder

Paasgroet – Zij dacht dat het de hovenier was