Kan profetie de democratie redden?

Onze samenleving staat onder druk,
democratieën worden aangevochten,
wat vertellen profeten van toen en nu ons
over rechtvaardig samen leven?

Theologische Conferentie 5-6 maart 2024 te Oostmalle (B)
Deze conferentie wordt georganiseerd door de Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen.

Voor eenieder die zich wil verdiepen in de relatie Jodendom-Christendom

Achtergrond sprekers

  • Ds. Piet van Midden (1949) studeerde Theologie en Semitische Talen aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is emeritus predikant (PKN) en doceert Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.
  • Rabbijn dr. Tzvi Marx (1942) studeerde in 1971 af aan de Yeshiva Universiteit en promoveerde in 1993 aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Hij werd directeur onderwijszaken bij het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem. Later werd hij directeur van het Folkertsma Instituut voor Talmoed en Joodse Studies in Hilversum. Hij gaf colleges aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Windesheim College in Utrecht. Hij was mederedacteur van het tijdschrift Tenachon.
  • Drs. Kees Kok (1948) studeerde aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Van 1980 tot aan zijn pensioen in 2018 werkte hij bij de Stichting Leerhuis & Liturgie en Ekklesia Amsterdam intensief samen met Huub Oosterhuis, wiens werk hij via lezingen en lieddagen verspreidde, promootte en in het Duits vertaalde. Naast vele preken en artikelen schreef hij boeken over liturgie, over de liturgische poëzie van Oosterhuis en vertaalde en publiceerde hij Joodse poëzie. Sinds 2021 is hij voorzitter van Stichting Huub Oosterhuis Fonds.
  • Video van en gesprek hierover:
    Dr. Susannah Heschel (1956), dochter van Abraham Joshua Heschel, een van de leidende joodse theologen en joodse filosofen van de 20e eeuw, is een Amerikaanse geleerde en hoogleraar Joodse Studies aan Dartmouth College. Ze is auteur en redacteur van talrijke boeken en artikelen en een Guggenheim Fellow. Heschels studiebeurs richt zich op joodse en christelijke interacties in Duitsland tijdens de negentiende en twintigste eeuw.

Voor meer info en het programma van de conferentie zie: Programma Conferentie 2024

Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk.
Prijs conferentie en overnachting vanaf 130 euro (studenten vanaf 80 euro).
Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven.
Heb je interesse? zie: Info en aanmelden Conferentie

of neem contact op met de secretaris Kerk en Israël Zuid,
telefoon +31 (0)623730210 of secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com