Omgevingswet Kerkelijke Gebouwen !

Omgevingswet – 14 mei 2024 bijeenkomst Waalwijk, Oude Havenkerk.
De commissie kerkelijke gebouwen van het CIO (CIO-K) organiseert verspreid over het land voorlichtingsbijeenkomsten (telkens dezelfde) over de omgevingswet in relatie tot het kerkgebouw.

De wet is op 1 januari 2024 ingegaan. De wet biedt mogelijkheden. Er zijn straks geen bestemmingsplannen meer, maar alleen een omgevingsplan. De gemeente zal stap voor stap beleid gaan maken. Je kunt hier vroegtijdig in participeren. Je kunt dus invloed uitoefenen.
Het gaat over gebruik van gebouwen en de omgeving. Ook voor veranderingen aan gebouwen gaan nieuwe regels gelden.

Er is een overgangsfase tot 2032. Er is een tijdelijk omgevingsplan, dat bestaat uit alle bestemmingsplannen en verordeningen en wat door de rijksoverheid is vastgesteld (de zogenaamde Bruidsschat). Denk hier bijvoorbeeld ook aan regels t.a.v. het luiden van de klok.

In 2032 is er dan een definitief omgevingsplan in elke gemeente. Het is zaak te anticiperen en in overleg te treden met de gemeente. Ook bijvoorbeeld het luiden van de klok – hetgeen nu vrij is – zal in het omgevingsplan moeten staan. Bepleit bij de gemeente dat de regels uit de bruidsschat in het definitieve omgevingsplan opgenomen worden.

Belangrijk: Kijk op de website van de gemeente wat er al is over een omgevingsplan. Vaak heet de plaats waar je kunt zoeken het omgevingsloket.

Tip 1: Bel met de gemeente, vraag naar de ambtenaar die over het omgevingsplan gaat en vraag hoe het er mee staat. Is er al een visie en wat staat erin? Vraag ook naar de kerkenvisie van de gemeente.

Tip 2: Maak als moderamen een jaarlijkse afspraak met B&W en overleg over allerlei zaken.

Tip 3: Houd contact met raadsleden.

Tip 4: Treed in overleg met de andere kerken in je plaats en bespreek wat je belangrijk vindt om gezamenlijk met de wethouder te bespreken. Samen sta je sterk. Een voorbeeld: bespreek eens de wensen omtrent parkeerplaatsen rond de kerk met elkaar en ga erover in gesprek.

Als je buiten het gebouw iets verandert, is er een vergunning nodig en is er ook een plicht omwonenden te laten participeren. Als het een groot project is, kan de aannemer of projectontwikkelaar gevraagd worden de participatie te organiseren. Als de kerk een monument is, gelden er specifieke regels. (de Erfgoedwet) Sommige verbouwingen zijn niet vergunningsplichtig, andere wel.

  • Voor bepaalde activiteiten kan een vergunning nodig zijn, zoals een rommelmarkt. Denk aan geluidsoverlast en parkeren bijvoorbeeld.
  • Bepalingen omtrent energielabels en verduurzamingen gelden niet voor monumentale kerkgebouwen.
  • Het is het beste eerst met de gemeente te overleggen en later de officiële aanvraag in te dienen voor de vergunning.
  • Bij bepaalde zaken moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is altijd digitaal met E-herkenning. Lees het omgevingsplan om te weten welke zaken je moet aanmelden.
  • Het omgevingsplan kan gewijzigd worden. Houd dat in de gaten, want je kunt je eigen zienswijze indienen gedurende zes weken na de bekendmaking.

Zie voor verdere informatie de aankondiging voor 14 mei:
https://www.classisbrabantlimburg.nl/omgevingswet-en-kerkgebouw-urgent/

Klik op plaatje of KLIK HIER voor de hand-out die tijdens de bijeenkomst werd uitgereikt.