Leerhuis Eindhoven seizoen 2023-2024

Worstelen met een tekst
Worstelen met God
Worstelen met een rabbijn

In het leerhuis in Eindhoven gebeurt het. En het mooie is dat je er geen blauw oog bij oploopt. Je wordt er wel wijzer van.
In het leerhuis ontmoeten predikanten en andere geïnteresseerden elkaar om te leren en te discussiëren over teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament uit de Bijbel, onder de bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx.

U kunt zich inschrijven voor dit Leerhuis. (zie onderaan op deze pagina)

PROFEET SAMUEL: DISCUSSIES OVER MACHT EN MISBRUIK VAN MACHT
1 Samuel

Het boek 1 Samuel bevat de overgang van een stamgeoriënteerde samenleving in het land Israël tot de centralisering van de politiek in de vorm van monarchie, eerst onder Saul en dan onder David. Deze overgang van de stampolitiek die beschreven is in het boek Richteren tot het koningschap van Saul en David brengt ons letterlijk tot discussies over macht en misbruik van macht.

Wat motiveerde de stammen van Israël om koningschap te eisen? Waarom was de profeet Samuel ertegen? Hoe probeerde hij hen te waarschuwen tegen de gevaren van zo’n machtig politiek stelsel? Hoe kan een religieuze maatschappij die pleit voor recht en gerechtigheid in de naam van de Heilige, omgaan met de menselijke zwakten die met het uitoefenen van de macht naar voren komen?
Wat is Gods rol daarin? Waarom geeft Hij toe? Wat is het, in het hebben van politieke macht, dat redelijk goede mensen zoals Saul in het begin was, er uiteindelijk toe brengt corrupt en manipulatief te worden? Hoe is de balans tussen de verschillende wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke organen in de politiek en hoe kunnen die organen gecontroleerd worden?

Het boek Samuel moet ook gezien worden in verband met de Deuteronomium 17:14 – 20. Hierin is de opdracht om een koningschap te organiseren op voorwaarde dat het volk het wil; “’als u zegt, `Ik wil een koning over mij aanstellen.’ ” Dit spannende narratief zullen wij met gebruik van de engelstalige 1 Samuel-tekst van Abraham Rosenberg bestuderen, om ook toegang te krijgen tot de rabbijnse traditie in de Talmoed en door commentaren zoals Rasji* en Redak**

*Rabbi Sjlomo Jitschaki (Rasji), Troyes 1040-1105, Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.
**Rabbi David Kimhi (Redak), 1160-1235, middeleeuwse rabbijn, bijbels commentator, filosoof en grammatica geleerde.

U kunt zich inschrijven voor dit Leerhuis.
Zie Informatie en Inschrijving hieronder.

Als u wilt kennismaken met het Leerhuis, bent u van harte welkom om een les bij te wonen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

INFORMATIE EN INSCHRIJVING

Data najaar 2023: 12 sep, 24 okt, 21 nov, 19 dec
Data voorjaar 2024: 16 jan, 13 feb, 12 mrt, 9 apr

Dinsdags: 10.30 – 12.30 uur

Kosten: €190 voor het seizoen inclusief boek 1 Samuel.
In overleg zijn enkele lessen à €22.50 te volgen, plus boek 1 Samuel €30.

Te voldoen voor 1 september op rekeningnummer:
IBAN: NL51 RABO 0373 7142 38
t.n.v. Protestantse Kerk Classis Noord-
Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
o.v.v. Leerhuis Eindhoven.

Adres: Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Aanmelding: Klik hier voor het inschrijfformulier
of via een e-mail naar: secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com
Telefoon: 06 237 302 10

Website is in voorbereiding


Tienke de Vries -van Yperen (Secretaris)
secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com
Telefoon 06 237 302 10