Leden van het Moderamen

Het Moderamen heeft de volgende leden:

  • Ronald Schippers (Voorzitter)
  • Simon Middelkamp (Scriba)
  • ds. Marco Luijk (Classispredikant)
  • Adviseur ds.Richart Huijzer (CCV)
  • Adviseur Pieter Flach (CCBB)