Leden van het Moderamen

  • Voorzitter Arie Haasnoot
  • Scriba Simon Middelkamp
  • Assessor ds. Wim Dekker
  • Classispredikant ds. Marco Luijk
  • Adviseur ds. Ada Rebel, voorzitter CCV
  • Adviseur de heer Pieter Flach, voorzitter CCBB