Leden van het Moderamen

  • Voorzitter de heer Arie Haasnoot
  • Scriba de heer Bert Drost
  • Assessor ds. Wim Dekker
  • Classispredikant ds. Marco Luijk
  • Adviseur ds. Ada Rebel, voorzitter CCV
  • Adviseur de heer Pieter Flach, voorzitter CCBB