De leden van de classicale vergadering

De classicale vergadering heeft de volgende leden:
Ds. M. Luijk, classispredikant

Namens de Ring Den Bosch

 • A. Renema
 • A. Rozema
 • Ds. E. Scheenstra
 • Mw. M. de Heer

Namens de Ring Limburg

 • Ds. I. Pluim
 • Mw. E. de Haan-Verduyn
 • Mw. J. van der Steen
 • J. van Gaderen, notulist

Namens de Ring Peel- en Kempenland

 • C. van der Marel, penningmeester
 • Ds. W. Dekker, scriba 2

Namens de Ringen Fijnaart en Breda

 • A. Haasnoot, preses
 • Ds. C. Biemond
 • J. van Staalduinen
 • P. Harder

Namens de Ringen Almkerk-Werkendam, Heusden en Waalwijk

 • A. Branderhorst
 • E. van Vulpen
 • H. Overeijnder
 • J. van der Giessen

Namens de Réunion Wallonne

 • Ds. H. Out
 • J. Uitterlinde

Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeenten

 • Ds. S. Feytag

Adviseurs

 • Ds. A. Rebel, voorzitter CCV
 • P. Flach, voorzitter CCBB
 • Mw. J. Opmeer-van der Schee, synodeafgevaardigde
 • A. Drost, scriba 1