De leden van de classicale vergadering

De classicale vergadering heeft de volgende leden:

Classispredikant

 • Ds. Marco Luijk

Predikant buitengewone opd

 • openstellen

Namens de Ring Den Bosch

 • Abe Renema
 • Albert Verver
 • ds. Margo Trapman
 • Simon Middelkamp (Scriba)

Namens de Ring Limburg

 • Rob Baan
 • ds. Harrie de Reus
 • Jefta van Garderen
 • vacature

Namens de Ring Peel- en Kempenland

 • ds. Tjalling Huisman
 • Cees van der Marel, penningmeester
 • Christof Francke
 • Willem Hoving

Namens de Ring West-Brabant

 • Wim van Geest
 • Willem van den Berg (Notulen)
 • Ronald Schippers (Voorzitter)
 • Pieter Harder

Namens de Ring Heusden-Almkerk

 • Ad Branderhorst
 • Elbert van Vulpen
 • Henk Overeijnder
 • Thomas Hanckmann

Namens de Réunion Wallonne

 • ds. Henk Spoelstra
 • Anneke van Steenwijk

Evangelisch-Lutherse Gemeenten

 • Ds. Susanne Freytag

Adviseurs

 • ds. Richart Huijzer (CCV)
 • Pieter Flach, voorzitter CCBB
 • vacature Peel- en Kempenland (synodeafgevaardigde)
 • ds. Jos van den Hout (synodeafgevaardigde)
 • Kees Nieuwenhuizen (synodeafgevaardigde)
 • Arie Haasnoot (synodeafgevaardigde)