Samenwerking Brabantse Wal en aanstelling regiopredikant

BESLUIT

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Steenbergen
en
de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Woensdrecht
en
de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Halsteren/ Nieuw-Vossemeer
en
de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom,

hebben besloten zich te willen richten op een transitie naar toekomstgericht en vitaal kerk-zijn. Het doel is met behulp van samenwerking te komen tot revitalisering van de kerkelijke gemeenschappen. Om dit proces te begeleiden zal een regiopredikant aangesteld worden, hopelijk met ingang van 1 september 2024, voor de duur van tenminste 2 jaren en overeenkomstig het bepaalde in deze samenwerkingsovereenkomst.

De kerken op de Brabantse Wal zijn een vindplaats van geloof, hoop en liefde. De leden komen bijeen om God te vinden in kerkdiensten en in tal van andere activiteiten. Een voorbeeld daarvan zijn de vele vrijwilligers die zich, gevoed door de in de kerk beleden naastenliefde, inzetten op vele plekken waar mensen steun en hulp nodig hebben. Nu hoef je natuurlijk niet naar de kerk te gaan om vrijwilliger te willen worden. Dit kan ook een individuele keuze zijn. De kracht van de kerk is nu echter juist dat geloof, hoop en liefde al eeuwenlang in de geloofsgemeenschap worden gevierd en aangevuurd en het een voedingsbodem is van ontferming en het goede. Kernwaarden als creativiteit, barmhartigheid, menselijke waardigheid worden hier telkens opnieuw aan elkaar doorgegeven. Daarom is het van belang dat zulke gemeenschappen blijven bestaan als vindplaats van het goede.

Er is in deze tijd ook een nieuwe herbronning noodzakelijk, en het opnieuw formuleren waar de kerk voor staat, om een levendige vindplaats van geloof, hoop en liefde te blijven. Om te werken aan deze verandering is dit samenwerkingsproject geformuleerd waarin een regiopredikant wordt aangesteld om het proces van het zoeken naar nieuwe wegen te begeleiden.