Posted in Informerend

Per 1 januari 2025 worden de huidige regelingen voor quotum en Solidariteitskas aangepast. Hiermee worden de…

Lees verder

Nieuwe afdrachtsregeling voor quotum en Solidariteitskas

Posted in Informerend Inspirerend

Op 28 september organiseert de Protestantse Gemeente Gennep een regionale zangmiddag. Deze middag worden er bekende…

Lees verder

Regionale zangmiddag 28 september a.s. – Protestantse Kerk Gennep

Posted in Informerend

Op dinsdag 12 november 2024 organiseert stichting Veilige Kerk de eerste landelijke conferentie. Onder het thema…

Lees verder

Eerste Conferentie Veilige Kerk

Posted in Informerend

BESLUIT De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Steenbergen en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente…

Lees verder

Samenwerking Brabantse Wal en aanstelling regiopredikant

Posted in Informerend

Geef je nu op. Voor 7 juni ! Waarom een nieuwe bachelor theologie? PThU heeft geen…

Lees verder

Dringend gezocht: geïnteresseerden bachelor theologie

Posted in Informerend

Omgevingswet – 14 mei 2024 bijeenkomst Waalwijk, Oude Havenkerk. De commissie kerkelijke gebouwen van het CIO…

Lees verder

Omgevingswet Kerkelijke Gebouwen !

Posted in Informerend Inspirerend

In de dagen na Pasen, 2 – 4 april 2024, vond de jaarlijkse oecumenische ontmoeting met…

Lees verder

Verslag Tagung 2 – 4 April 2024

Posted in Informerend

Informatiebijeenkomst voor kerkbesturen en kerkrentmeester i.h.b. op 14 mei Per 1 jan 2024 is er een…

Lees verder

Omgevingswet en kerkgebouw – urgent!

Posted in Informerend

Ds. Marco Luijk, classispredikant van Brabant, Limburg en de Waalse gemeenten, geeft in zijn nieuwsbrief een…

Lees verder

Ik stem voor Europa !

Posted in Informerend Inspirerend

Theologie begint bij verwondering. Theologen hebben “de schone taak om ook anderen – niet alleen het…

Lees verder

Onherstelbaar verwonderd – Oog voor de ziel van de theoloog

Posted in Informerend

Een gevoel van weemoed, hoop en verwachting. Het is de rode draad in de dienst waarin…

Lees verder

Emotioneel afscheid van de kerk in Giessen-Rijswijk

Posted in Informerend

Angst en verdriet vanwege racistische leuzen op Heerlense moskee maken plaats voor dank na vele hartverwarmende…

Lees verder

De Limburger – Reactie op racistische leuzen op Heerlense moskee Heerlen

Posted in Informerend

Op 9 februari om 14:00 bezocht een afvaardiging van een aantal kerken de door vandalen bekladde…

Lees verder

Reactie van kerken op bekladding Moskee Heerlen

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van 24 januari is officieel afscheid genomen van Arie Haasnoot als voorzitter van…

Lees verder

Afscheid Arie Haasnoot

Posted in Informerend

Tijdens de classisvergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van 24 januari 2024 in…

Lees verder

Richart Huijzer nieuwe voorzitter van het CCV

Posted in Informerend

Nog maar amper vijf jaar geleden is het dat Harrie Smeets als diocesaan priester tot bisschop…

Lees verder

Overlijden en afscheid van bisschop Smeets

Posted in Informerend

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium…

Lees verder

Symposium op vrijdag 26 januari 2024: Kerk & Slavernij

Posted in Informerend

Beste gemeenteleden van onze PKN in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Ik wil me…

Lees verder

Nieuwe voorzitter classis stelt zich voor: Ronald Schippers

Posted in Informerend Inspirerend

Samen zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn We krijgen zo af en…

Lees verder

De classis komt naar u toe in 2024

Posted in Informerend

Oecumene in ‘s-Hertogenbosch De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal lezing en viering…

Lees verder

De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal

Posted in Informerend

Op maandag 4 december vindt in de Mattheüskerk in Utrecht de jaarlijkse dag voor kerkelijk werkers…

Lees verder

Waar sta je? – Uitdagingen voor de kerkelijk werker in veranderende tijden

Posted in Informerend

Deze zomer hebben we als Breed Moderamen afscheid genomen van onze vaste adviseur de voorzitter van…

Lees verder

Afscheid van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie ds. Ada Rebel

Posted in Informerend Inspirerend

Buiten regent het ten teken dat de zomer voorbij is. In de kerken is het seizoen…

Lees verder

HERFSTBRIEF – Een nieuw seizoen

Posted in Informerend

Woensdagavond 20 september heeft ds. Wim Dekker voor het laatst vergaderd met het breed moderamen van…

Lees verder

Afscheid ds. Wim Dekker van Veldhoven én de classis

Posted in Informerend Inspirerend

Een lange zomer Deze digitale nieuwsbrief verschijnt in de warme zomer van 2023. Op het moment…

Lees verder

NIEUWSBRIEF Zomer 2023

Posted in Informerend

Met ingang van 1 september a.s. zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds….

Lees verder

Benoeming drie nieuwe classispredikanten

Posted in Informerend

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn, waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om…

Lees verder

VEILIG KERK-ZIJN

Posted in Informerend Inspirerend

De woorden die Johannes gebruikt voor het Pinksterverhaal zijn veel intiemer dan die bij Lucas. Er…

Lees verder

Pinkstergroet 2023

Posted in Informerend Inspirerend

Met het initiatief Heilige Plekken bieden we kerken de gelegenheid om jongeren welkom te heten en…

Lees verder

Heilige Plekken !

Posted in Informerend

Op 26 april heeft het zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander behaagd de heer Haasnoot en de heer…

Lees verder

Haasnoot en Rozema Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Posted in Informerend Uncategorized

Kerkenraden, predikanten en kerkrentmeesters kunnen gratis een toegangsaccount krijgen voor de nationale database van religieus erfgoed…

Lees verder

Nationale database van religieus erfgoed: Kerkcollectie Digitaal

Posted in Informerend

(on)vrijwillig onderweg Pelgrimeren, migreren en vluchten in oecumenische ervaring Vrijdag, 16 juni 2023 9.30 – 15.00…

Lees verder

Euregionale Oecumenische Conferentie 2023

Posted in Informerend

Op de ring Den Bosch werd op 1 februari 2023 uitgebreid gesproken over Kerk en armoedebeleid….

Lees verder

Kerk en armoede

Posted in Informerend

De dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland zoekt een Studentlid en Lid voor de Werkgroep Studentenpastoraat Studentlid…

Lees verder

Vacatures Werkgroep Studentenpastoraat

Posted in Informerend

In samenwerking met Nachtzon Media biedt de Protestantse Kerk gemeenten de mogelijkheid om de theatervoorstelling ‘In…

Lees verder

In Gods Naam – Theatervoorstelling over de Bijbel door Bastiaan Ragas

Posted in Informerend

Tien jaar geleden verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Het is…

Lees verder

Schatgraven in tien jaar liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

Posted in Informerend

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 24 april en 22 mei vijf verdiepende webinars voor voorgangers en…

Lees verder

Webinarserie voor voorgangers over Job en het lijden

Posted in Informerend

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regering vorige week heeft gezegd dat de laatste…

Lees verder

Definitief einde beperkende maatregelen en adviezen Corona

Posted in Informerend

41e conferentie Kerk en Israël op 7 en 8 maart Veertigdagenkalender Ecologie, theologie en de kerk…

Lees verder

Korte berichten februari 2023

Posted in Informerend

Samenwerking Er worden in onze classis tal van initiatieven genomen om tot samenwerking te komen tussen…

Lees verder

Samenwerking en Revitalisering