Euregionale Oecumenische Conferentie 2023

(on)vrijwillig onderweg

Pelgrimeren, migreren en vluchten in oecumenische ervaring

Vrijdag, 16 juni 2023
9.30 – 15.00 uur
Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen
Leonhardstraße 18-20
52064 Aachen

Ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart 2023 in Aachen houdt de Euregionale Oecumenische Conferentie zich bezig met de betekenis van pelgrimeren.
In de wereldwijde oecumene staat pelgrimeren zowel voor de geestelijke weg van gelovigen en kerken als ook voor hun sociale en diaconale zending.
De Oecumenische Raad van Kerken nodigt uit tot een „Pelgrimage van gerechtigheid en vrede“ als „getuigenis voor de God van het leven“.
Bij het nadenken over het pelgrimeren hoort in deze geglobaliseerde tijd ook de uitdaging door migratie en vlucht.
De Euregio tussen Aachen, Eupen, Maastricht en Roermond heeft daarbij ook haar eigen ervaringen.

Met medewerking van:

 • Domkapitular Mgr. Gregor Huben, Bisdom Aachen
 • Mw. Dr. Verena Hammes, directeur van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Duitsland (ACK), Frankfurt
 • Deken Ed Smeets, geestelijk directeur Huis voor de Pelgrim
 • Andreas Funke, adviseur pastorale zorg vluchtelingen, Bisdom Aachen
 • Drs. Caspar van Hilten, voorm. rector St. Maartenscollege Maastricht, leraar Duits en levensbeschouwing.
 • Gerben Huberts, Diaken voor vluchtelingenwerk, Protestantse Gemeente Roermond
 • Priester Georgios Bouzidis, Parochie “Heilige Apostelgelijke Nina”, Eupen

Deelnemende organisaties:

 • Bisdommen Aachen en Roermond
 • Caritasverband voor het Bisdom Aachen e.V.
 • Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
 • Kirchenkreis Aachen (Protestantse Kerk in het Rheinland)
 • Protestantse Gemeenten in het district Luik (Verenigde Protestantse Kerk in België)

U bent hartelijk uitgenodigd om aansluitend aan de Conferentie in het kader van de Heiligdomsvaart om 17.00 uur aanwezig te zijn bij de oecumenische viering voor mensen met vluchtervaring in de St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen Zentrum.

Alle info en links om in te schrijven: Euregionale Oecumenische Conferentie 16 juni 2023


Deze conferentie wordt sinds 1992 – het verdrag van Maastricht – jaarlijks georganiseerd met een onderwerp wat aansprekend is voor alle kerken in de drie deelnemende landen.(Nederland, Duitsland en België) Als voormalige classis Limburg zijn wij vanaf het begin betrokken geweest.

Elly de Haan – Verduyn
namens de classis lid van de Euregionale Oecumenische werkgroep.