Pinkstergroet 2023

De woorden die Johannes gebruikt voor het Pinksterverhaal zijn veel intiemer dan die bij Lucas. Er staat in Johannes 20:22: ‘Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest.’

Het is heel tastbaar hoe het hier beschreven wordt. Ik heb deze woorden de afgelopen jaren telkens gelezen aan het einde van een bezoek aan een kerkenraad in de classis en erbij gezegd dat de kerkenraad net als de leerlingen in een gesloten kamer bijeen is, en dat we geloven dat de Heer zo maar in ons midden is, ons vrede wenst en zijn Geest inblaast.

En dat is wat we vieren met het Pinksterfeest, letterlijk de vijftigste dag, als we de telling van Lucas en de kerk volgen, dat er, jouws ondanks, een wind van bezielende vergeving opsteekt. Bij Lucas wordt het bijna filmisch beschreven, er is wind, vuur, vlammen dansen als tongen op de aanwezigen, iedereen begint door elkaar te spreken, en ieder hoort wat gezegd wordt in zijn eigen landstaal.

Plotseling is voor iedereen de ander verstaanbaar geworden, niemand is meer vreemdeling voor een ander. De adem die Jezus blaast zorgt ervoor dat we elk afzonderlijk, ieder ander kunnen begrijpen, horen, kennen in hun diepste taal. Het is het begin van de biddende spreeuwenzwerm die we ook wel kerk noemen, en die nog steeds elke zondag bijeenkomt.

Hoewel Lucas natuurgeweld beschrijft als windstoten, vuur en extase, en daarmee dezelfde sfeer oproept als toen Mozes de wetten ontving op de berg Sinaï, gaat het over een teder gebeuren waarin de wet in het binnenste van mensen wordt gelegd, gegrift in hun hart. Deze geboden zijn niet te zwaar en ze liggen niet buiten ons bereik. Ze herinneren ons er aan dat wat Jezus heeft beloofd niet sensationeel is, maar veeleer teder, ongrijpbaar, pluisjesachtig, onverwoestbaar teder.

Met de woorden van lied 695 uit het Liedboek:

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

tekst: Pia Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’
vertaling: Sytze de Vries, melodie: Ilkka Kuusisto, © Tactus Oy, Lahti

Namens het breed moderamen wens ik u een vrolijk en gezegend Pinksterfeest!
Heureuse et bénie Pentecôte.
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

 


Nieuws

Jongeren laten overnachten in de kerk als belevenis
Met het initiatief Heilige Plekken wordt kerken de gelegenheid geboden om jongeren welkom te heten en onder begeleiding van een volwassene een betekenisvolle (nacht)experience te beleven in ‘een heilige’ ruimte die contrasteert met het dagelijkse. Deze activiteit wordt volledig verzorgd! En blijkt prachtige belevenissen en gesprekken op te leveren. Kerken kunnen zo op betekenisvolle, sacrale zones worden voor studentenverenigingen, jongerengroepen en klassen.
In de link vindt u meer informatie en hoe u dit kunt boeken:

Heilige Plekken !

Open kerkendag 29 mei 2023
Zie Open Kerkendag 2023 en het Brabants Kerkenboekske
Naar aanleiding van de eerste Open Kerkendag is de kerkengids verschenen.
In dit fraai uitgevoerd boekje staan zes fietsroutes en vier autoroutes langs de Brabantse kerken.
Al deze routes voeren u langs in totaal tientallen kerken.
U kunt hier een exemplaar downloaden:

https://www.openkerkendag.nl/cms/wp-content/uploads/2018/06/kerkenboekske.pdf

Open Kerkendag 2023

Nationale database religieus erfgoed – meld uw gemeente aan
Kerkenraden, predikanten en kerkrentmeesters kunnen gratis een toegangsaccount krijgen voor de nationale database van religieus erfgoed Kerkcollectie Digitaal. Daarin kun je zien wat er vermeld staat over uw kerk, en u kunt gegevens aanvullen.
Zie Nationale database van religieus erfgoed:

Nationale database van religieus erfgoed: Kerkcollectie Digitaal

Samenwerking en revitalisering
Zie Samenwerking en Revitalisering:

Samenwerking en Revitalisering