Wees niet te bescheiden

Classispredikant tot kerkelijk werkers: Wees niet te bescheiden

Ds. Marco Luijk betoogde op de bijeenkomst voor kerkelijk werkers, georganiseerd door de PKN en de ledengroep CNV Kerk en Ideëel op 4 december, dat hij verwacht dat in de nabije toekomst kerkelijk werkers en predikanten meer met elkaar moeten gaan samenwerken in teams in regioverband. Voor kerkelijk werkers is het daarbij van belang zich af te vragen: wat zijn de kwaliteiten die ik kan inbrengen, wat heb ik te bieden?

Er waren ongeveer zestig mensen bijeen in Utrecht. Ds. Marco Luijk wees erop dat predikanten en kerkelijk werkers elkaar in teamverband tot steun kunnen zijn. ,,Samen sta je sterker”, zei hij met een verwijzing naar het drievoudig snoer waarover Prediker spreekt. ,,Gemeenten hebben elkaar nodig en voorgangers hebben elkaar net zo hard nodig.”

Samenwerken is NIET!: Samenwerken betekent voor mij dat iedereen hetzelfde wil als ik.

Over samenwerking zei hij dat het een vooroordeel is dat samenwerking betekent dat je ,,moet inleveren, consensus moet vinden”. Op die wijze gaan samenwerken, is ,,bijna een garantie dat het niet zal slagen”. Hij zei dat gemeenten en voorgangers duidelijk voor ogen moeten hebben wat ze zelf willen bereiken en ook moeten kijken wat anderen willen bereiken.

Net als gemeenten hebben kerkelijk werkers en predikanten elkaar nodig om toe te komen aan hun roeping. Al is het alleen maar om hier met elkaar het gesprek over te voeren, en al sprekende terug te keren naar de bronnen.

Samenwerken

Goed samenwerken draait om de juiste balans tussen wat jij nodig hebt van de ander én wat je kunt bijdragen om de ander zijn ambitie te laten waarmaken.

Samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat

a) recht doet aan de belangen. Ieder wil gehoord en gezien worden, en serieus genomen. Samenwerken vereist ook een blik in de spiegel. Intervisie bijvoorbeeld vraagt wat van je, maar het levert ook ongelooflijk veel op. Je leert door middel van een groep, en je komt er verder mee.

b) gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.

Een aantal kritische noties/ conclusies:

– Samenwerking is een randvoorwaarde, niet doel op zich. En dus is het hoogstens kansrijk, maar nooit de oplossing. Zoals alles is ook samenwerking nooit een ‘succes verzekerd’- proces.

– Betrokkenheid – samenwerking helpt als je het recht doet aan wie je ieder per persoon bent en je tegelijk samen het gezamenlijke en helder omschreven vertrouwen hebt dat dit avontuur de bedoeling is. Dus, is het helder waarom je aan samenwerking en innovatie begint en voel je er allemaal voor?

– Macht/agency: is er draagvlak om samen te werken om zowel te behouden als te innoveren? Wordt het ook gedragen door de gemeenten en kerkenraden – zijn ze intrinsiek geïnteresseerd dat voorgangers met elkaar samen willen werken in de regio?

– Recht doen aan belangen. Dat wil zeggen: zijn er überhaupt mogelijkheden en middelen (tijd, geld, menskracht) om samen te werken, of zijn we overbelast met de taak om te overleven alleen al?

– Werken in teamverband vraagt om structuur – zoals een agenda, notulen, interval etc – en wellicht ook begeleiding om een team te kunnen vormen.

 

Een filmpje dat laat zien wat je met samenwerking kunt bereiken: Lead India The Tree – YouTube

 


Namens het breed moderamen wens ik u een gezegende kerstdagen
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85