Onherstelbaar verwonderd – Oog voor de ziel van de theoloog

Theologie begint bij verwondering. Theologen hebben “de schone taak om ook anderen – niet alleen het belang van ‘verwondering’ te laten inzien, maar hen tot verwondering te brengen, of in ieder geval hen tot verwondering uit te nodigen.” Daarmee begon Edward van ‘t Slot zijn inaugurele rede op 29 januari.

Verwondering is overigens niet uniek voor de theologie als wetenschap. Elke vorm van wetenschap begint immers met verwondering: de verwondering over de complexiteit van de kosmos, over wiskundige volmaaktheid of over het menselijke gedrag. Wat wél uniek is voor de theologie, is dat theologen ook de zich verwonderende ziel als onderzoeksobject in ogenschouw nemen.

De leerstoel “Beroepsvorming en Spiritualiteit” die Van ’t Slot aan de PThU bekleedt is geheel nieuw aan deze universiteit, die zich richt op de opleiding van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. De praktische (na)scholing en beroepsvorming van predikanten vond en vindt grotendeels op het seminarium plaats (Hydepark in Doorn), maar heeft nu ook een heldere en zichtbare plaats in de PThU in de onderzoeksgroep rondom deze nieuwe leerstoel. Ongetwijfeld gaat deze herstructurering van de predikantsopleiding in de nabije toekomst vrucht afwerpen.

We wensen Edward van ’t Slot van harte toe dat hij vreugde en vrucht zal vinden in het onderzoek en onderwijs dat hij nu als hoogleraar ter hand neemt.

De volledige rede van prof. dr. E. van ’t Slot downloaden: klik hier: oratie-edward-van-t-slot-pthu