Emotioneel afscheid van de kerk in Giessen-Rijswijk

Een gevoel van weemoed, hoop en verwachting. Het is de rode draad in de dienst waarin zondag de gereformeerde kerk van Giessen-Rijswijk buiten gebruik is gesteld. Een toch wel beladen dienst met als thema ‘Geloven is opbreken’.

Overgenomen uit Brabands Dagblad van dinsdag 13 februari 2024 – auteur: Teus van Tilborg

Rijswijk

Immers, niet alleen het kerkgebouw wordt buiten gebruik gesteld, het is ook het einde van het zelfstandig voortbestaan van de gemeente. De dienst roept bij velen emoties op. Veel geslachten zijn lid van geweest van deze gemeente. Er liggen veel herinneringen. Bijna twee eeuwen lang is hier gedoopt, getrouwd, belijdenis gedaan en zijn geliefden herdacht. Na een zorgvuldig proces is gefuseerd met de zustergemeente in Andel.

Terugloop van het ledental en het niet meer volledig kunnen bemensen van de kerkenraad waren de belangrijkste redenen om de zelfstandigheid op te geven. ,,Dat brengt teleurstelling en verdriet met zich mee”, zei dominee Bert van der Linden die met zijn collega Matthea Klaasse-Mesch de dienst leidde. ,,God gaat door, ook als een kerk dichtgaat.”

Naast geloven is het volgens hem ook goed om het gezond verstand te gebruiken. Hij legde een relatie met de reis die Abraham van God moest maken naar een voor hem onbekend land. Ouderling Herman Schreuders verwacht dat de fusie met Andel goed uitpakt. ,,We zijn van dezelfde lap gescheurd.”
Niet meer

Een bijzonder moment was het uitdragen van de liturgische voorwerpen, zoals de kanselbijbel en paaskaars, symbolisch voor het opbreken op weg naar een nieuwe bestemming. Zondag worden die in Andel weer binnengedragen. Nadat de bezoekers de kerkzaal verlaten hadden, sloot voorzitter Goos van Herpen (79) de deuren, waarmee de buitengebruikstelling een feit was. ,,Het was mooi om zo samen te zijn, maar het doet wel pijn”, reageert Aart Kant. ,,Heel mijn voorgeslacht is met deze kerk verbonden. In Andel beginnen we opnieuw. Het zal niet meer zo zijn als het was. Naar de kerk gaan in je eigen dorp is toch het mooist.”

De historie van de gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk gaat bijna 182 jaar terug in de tijd en wel naar 1842. Toen kwamen voor het eerst een aantal gemeenteleden bij elkaar die afgescheiden waren van de hervormde gemeente. Hun eerste kerkgebouw stond aan de Burgstraat in Giessen. Toen dat te klein werd, werd in 1930 aan de Maasdijk een nieuwe kerk gebouwd die tot 1978 in gebruik is geweest. Toen ook die niet meer voldeed, werd het vroegere gemeentehuis van Rijswijk aan de Rijswijksesteeg aangekocht. Door de gemeentelijke herindeling van 1973 was dit gebouw overbodig geworden. Het werd uitgebreid met een kerkzaal en op 6 oktober 1978 in gebruik genomen met de naam ‘De wijnstok en de rank’. Het is niet voor het eerst dat er een relatie is met de zusterkerk in Andel. Twee periodes hebben beide gemeenten dezelfde predikant gehad, van 1849 tot 1885 en van 1928 tot 1931. Het jaar daarop komt er voor het eerst als zelfstandige gemeente een predikant in de persoon van A.P. Heiner. De laatste predikant was Anja Gierink. Zij vertrok in 2022.

Op 18 februari wordt in de gereformeerde kerk in Andel het samengaan gevierd. Dit is de nieuwe gemeente website: Welkom – Gereformeerde kerk Andel-Giessen-Rijswijk (gkgr.nl)

De toekomst van het gebouw in Giessen-Rijswijk is nog onbekend. Schreuders: ,,Daar hebben we geen haast mee. Er is al wel veel belangstelling voor.” Met de toekomstige invulling hebben we geen haast.