Afscheid Arie Haasnoot

Tijdens de classisvergadering van 24 januari is officieel afscheid genomen van Arie Haasnoot als voorzitter van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.
Bij een afscheid horen toespraken van de classispredikant en de scriba en uiteraard bloemen en een verrassing.

Hieronder de toespraken van classispredikant ds. Marco Luijk en scriba Simon Middelkamp:


Toespraak classispredikant ds. Marco Luijk

Beste Arie,
Het was een groot genoegen om met je samen te werken in de laatste vijf jaar. Je was al langer voorzitter van de classis in de oude bedeling, namelijk van de classis West Brabant. Bij elkaar ben je 13 jaar lid geweest van het breed moderamen, en daarvan 10 jaar als voorzitter.

Vanaf september 2018 vormden wij een duo in het bestuur van de classis. We hebben elkaar ongelooflijk vaak gebeld, gespard, plannen opgezet, en bedacht wat we in bepaalde situaties het best konden doen. Als voorzitter ben je een steunpilaar voor mij als classispredikant in het bespreken en oplossen van de vele kwesties die spelen bij de kerkelijke gemeenten in de classis. Met name waar het aan komt op strategisch denken. Je bent een verbinder en tegelijkertijd heb je helder voor ogen waar de classis voor staat en wat de regels zijn.

Je was daarbij heel belangrijk voor mij om richting te vinden in de nieuwe functie van classispredikant. Op een wonderlijke manier vulden we elkaar goed aan. Ik heb veel gehad aan je secure manier van werken, en zeker ook aan je fundamentele manier van denken, je scherpe kijk op en analyse van bepaalde situaties, en de precieze wijze waarop jij de zaken terugvoerde naar regelgeving en praktische aanpak.

Bijzonder is hoe jij in deze tijd van ontkerkelijking bijdraagt aan een scherp inzicht en het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie. Je hebt ook niet geschroomd nieuwe wegen te zoeken om de problemen in de gemeenten aan te pakken. En vandaag nog zijn verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten gepasseerd in de classisvergadering.

Ik noem ook de zorgvuldige manier waarop je de classisvergaderingen voorbereidde, en de moderamen en breed moderamenvergaderingen. Altijd oog voor detail, en altijd uitputtend qua aantal onderwerpen. En dan toch altijd binnen de tijd de vergadering beëindigen. Dat is een compliment waard! En vooral de plezierige en motiverende manier waarop je voorzit. Zeer consciëntieus, met grote deskundigheid en liefde voor de kerk.

Dat is dus wat opvalt als je met jou samenwerkt: je gedrevenheid, je nauwkeurigheid en hoe consciëntieus je werkt als voorzitter van de classicale vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland voor de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

Ook belangrijk is te vermelden hoe ontzettend veel tijd en energie je in dit werk hebt gestoken! Je hebt wat afgereisd om al die overleggen bij te wonen en/of voor te zitten. Namens alle gemeenten wil ik daar mijn dank voor uitspreken!
Maar ook namens de landelijke kerk wil ik je bedanken. Prijzenswaardig is dat je in deze tijd van een transitieproces in de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk in Nederland je ook hebt ingezet voor het landelijke afstemmingsoverleg en de landelijke werkgroep verhouding classes –synode op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. En nu dus ook lid bent van de synode.

Arie, heel erg veel dank!
ds. Marco Luijk
Toespraak downloaden klik hier: 20240129 Toespraak Marco Luijk – afscheid Arie Haasnoot

 


Toespraak scriba Simon Middelkamp

Beste Arie

Vanuit een roepingsbesef dat niemand voor zichzelf leeft, zet jij je van jongs af aan in voor de samenleving en de geloofsgemeenschap waar je deel vanuit maakte.
De toekomst van Christus’ kerk in het zuiden van ons land en elders gaat je zeer ter harte, in bestuurlijke zin, maar soms ook met de voeten in de klei als classicaal gedelegeerde in noodlijdende kerkenraden.
In het bijzonder als voorzitter van de classis was jij een counterpart voor de Classispredikant, entameerde vele ontwikkelingen en trok er veelvuldig op uit om in de gemeenten bijstand in bijzondere situaties te verlenen.

1999 – 2005 Lid Kerkenraad Oud-Gastel
2008 – 2014 Diaken. Bergen op Zoom
2011 – 2018. Lid en vanaf 2013 voorzitter van het Breed Moderamen en van de Classicale Vergadering West-Brabant
Ad interim kerkenraadslid in Dongen en Made/Drimmelen
Mei 2018 – tot 1 januari 2024 Voorzitter van onze classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

Sinds een jaar ben je ook afgevaardigde naar de Generale Synode van uit de classis.

Het is al gezegd: Ontzettend veel dank voor jouw inzet. Ik mocht de laatste 2 jaar met je oplopen en leerde je kennen als gedegen nadenkend standvastig, oplossingsgericht, en prettig in de persoonlijke sfeer. Iemand om samen een klus mee te klaren.
Dank ook aan Johanna. Ik vraag mij wel eens af: zien en spreken jullie elkaar nog wel.
Nu weet ik dat jullie een grote hobby gezamenlijk hebben en dat is wandelen en niet zomaar. Trekkend door Europa en volgens mij nu in Duitsland onderweg naar Wenen. Dus dat komt wel goed, het samen zijn. Voor jou hebben we een boeket bloemen als kleine blijk van grote waardering voor jouw bijdrage dat het voor Arie mogelijk maakt het kerkelijk werk te doen.

De classis heeft voor dit alles de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk Nederland verzocht om toekenning van de PKN-onderscheiding Erepenning in Standaard.
Arie, Graag reik ik dan ook voor al het werk dat je voor de kerk deed en nog doet deze erepenning en de bijbehorende oorkonde uit. Zeer wel verdiend!

Simon Middelkamp
Toespraak downloaden klik hier: 20240129 Toespraak Simon Middelkamp – afscheid Arie Haasnoot