GEESTELIJK VERZORGERS

Vanuit de classis willen we graag in gesprek met de geestelijk verzorgers die op het grondgebied van onze classis werkzaam zijn in instellingen.
Hiertoe beleggen we voor de zomer een bijeenkomst.
We willen graag in gesprek over de ervaringen in deze coronatijd en over de nieuwe regeling voor geestelijk verzorgers die als zzp’er werken en die aan een gemeente of aan een classis verbonden kunnen worden. Indien u uitgenodigd wilt worden, vernemen we dit graag.
Graag een mail naar de classispredikant.