KERST 2021 in lockdown

Coronabrief 23 lockdown 19 december 2021

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

Kerst 2021

Een bewogen jaar.
We hadden nog zo gehoopt
dat de kerken dit jaar
open zouden zijn met het kerstfeest.
Maar het loopt anders dan wij dachten.
En weer zijn de deuren dichtgedaan.
Dat vraagt veel van ons,
van ons persoonlijk
en van ons samen.
Veerkracht
omdat het nu toch weer anders moet.
Creativiteit
om te zien welke deur wel open kan
en te zien dat er ondanks alles
een licht brandt.
Het roept stilletjes én uitnodigend:
Hou vol. Heb lief. Kijk uit
naar al die momenten die komen,
nee, die er ook nu al zijn.
Het verhaal gaat immers door
dat de Eeuwige te vinden is
juist daar waar men de deuren
dicht dacht te kunnen houden
voor de komst van zijn Kind.
En dus, ook en juist nu:
gezegende Kerstdagen gewenst!

De lockdown

In de persconferentie van 19 december is een lockdown afgekondigd. Laten we zo verantwoord mogelijk gehoor geven, ook in kerkelijk verband, aan de oproepen van de overheid. De overheid respecteert de eigen positie van kerken en geloofsgemeenschappen, legt (tot nu toe) geen dwingende maatregelen op, maar geeft dringende adviezen. Het is aan ons om daar goed mee om te gaan. De lockdown heeft voor de kerken de volgende gevolgen.

1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit geldt ook voor alternatieve kerstvieringen, zoals bijv. de kinderkerstviering etc.
2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’) op anderhalve meter afstand. Dit aantal is gebaseerd op een door het ministerie gepubliceerde regeling.

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels. Een zelftest doen alvorens naar de kerk te gaan is aan te bevelen in de komende periode.

Georganiseerde jeugdactiviteiten
Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden –  zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag geen evenement zijn. Dat betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld de kerstchallenge (voorbereidingstijd 4 uur) nog te organiseren voor de kinderen en jongeren in uw gemeente. Gelukkig zijn jongeren vaak ook creatief met internet en online mogelijkheden. Overleg met jongeren over hun ideeën.

Bezoekwerk
Gelet op het advies om het aantal onderlinge contacten zo klein mogelijk te houden, is het advies om terughoudend te zijn als het gaat om kerkelijk bezoekwerk. Wellicht zijn er andere manieren te overwegen, zoals telefonisch of beeldbellen, en wandelen. Wanneer een bezoek dringend is, bijv. in het geval van crisismomenten, is het gewenst om de adviezen over bezoek in coronatijd in acht te nemen:
• maximaal 2 personen op bezoek per dag
• basisregels in acht nemen, inclusief 1,5 meter
Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek.

Dringende vergaderingen
Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 meter.

Uitvaarten en huwelijksdiensten
Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.   Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.
Zie voor meer informatie :
www.rijksoverheid.nl/corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten

Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-18-december/
En: https://www.cioweb.nl/

Het is goed als we als kerken onze verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de mensen, en in het bijzonder voor hen die werkzaam zijn in de zorg. Ik denk aan allen die in ziekenhuizen verblijven en bid speciaal voor hen die angstige tijden doormaken omdat een geplande operatie is uitgesteld, terwijl deze wel nodig is. En ik bid voor hen die sterven als gevolg van het virus en hun nabestaanden.


Op de website van de landelijk kerk stond dit gebed van ds. Margreet Klokke:

Keer ons om
O God,
‘De zachte krachten
zullen zeker winnen
op ’t eind’,
schreef een dichter.
Maar de macht
van het grote geld
en de sterke man
heeft altijd nog
de overhand.
En als wij
een leider mogen kiezen
volgen wij eerder
iemand met de trekken
van een beest
dan een lam.
Keer ons om
naar u toe
wek onze
zachtheid weer,
door Jezus, uw Zoon.
Amen.


In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85


download de corona brief: 20211222 brief 23 coronavirus