Overlijden en afscheid van bisschop Smeets

Nog maar amper vijf jaar geleden is het dat Harrie Smeets als diocesaan priester tot bisschop werd gewijd en dat hij aantrad als herder van het bisdom Roermond.

Bisschop Smeets overleed woensdag 20 december op 63-jarige leeftijd. In de zomer van 2021 werd bij hem een hersentumor ontdekt die niet meer te genezen was. De uitvaart van de bisschop was op zaterdag 6 januari in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond

Samen met oecumenisch afgevaardigde in de classis mevrouw Elly de Haan mocht ik de inwijding bijwonen in 2018. Tekenend voor hem was speelgoedschepje dat hij bij die gelegenheid tevoorschijn haalde dat zijn moeder zilver had geverfd. Het diende als zijn eerste herdersstaf bij een processie toen hij nog in klas 1 van de basisschool zat. Zelf zei hij dat het bepaald niet zijn eigen idee was om bisschop te worden. Maar gelijk daarop zei hij mijmerend, terwijl hij voor zich uit bleef kijken: en dáárom is het waarschijnlijk wel goed.

Mgr. Van den Hende sprak bij zijn uitvaart: “Deze mijmering betekende niet een relativering, zo van: het is mij overkomen en we zien wel. Nee, het waren juist woorden van geloof in de Heer, geloof in Jezus Christus in wie Harrie van meet af aan zijn vertrouwen durfde te stellen en van wie hij heel bewust de opdracht aanvaardde om bisschop te worden en te zijn van het bisdom Roermond.

Het ambt van bisschop als een opdracht van de Heer aannemen, in het voetspoor van de eerste apostelen, was voor Harrie verbonden met de aansporing van de Heer: blijft in mijn liefde (Johannes 15, 9). Zijn wapenspreuk als bisschop was dan ook: In Gods naam mensen liefhebben. In dit bisschopsmotto komt het dubbelgebod van de liefde tot uitdrukking, namelijk God liefhebben en je naaste liefhebben (Matteüs 22, 34-40).”

In 2019 hebben mevrouw De Haan en ik met de bisschop afgesproken voor het jaarlijkse bezoek.
Helaas heeft daarna corona roet in het eten gegooid. En kort daarop is bisschop Smeets ernstig ziek geworden.
Het was een waardig afscheid op zaterdag 6 januari met een pontificale mis die ik samen met mijn echtgenote heb bijgewoond.

Ons medeleven en onze gebeden gaan uit naar zijn familie en iedereen in het bisdom Roermond.
We blijven ons deze bisschop herinneren als een aimabel mens. In de jaarlijkse Chrisma-mis (waarbij de olie gewijd wordt en de bisschop alle priesteres vraagt zich hun gelofte in herinnering te brengen) sprak bisschop Smeets deze woorden: “Ik vraag u ook voor mij te willen bidden: dat ik het bisschopsambt naar best vermogen blijf vervullen en mij voortdurend bewust ben dat ik onder u de plaats mag innemen van Christus de Hogepriester en de Goede Herder, de Leidsman en Dienaar van allen” (altaarmissaal Pg. 308-309).

Zie ook op de website van het Bisdom Roermond:
https://www.bisdom-roermond.nl/Afscheid-van-bisschop-Harrie-Smeets

Ds. Marco Luijk