Aanvragen van steun

Stichting Regionale Commissie voor het Zuiden

Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden

Het aanvragen van steun
Alle plaatselijke gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Brabant en Limburg kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
Voor de behandeling van de steunaanvragen is de stichting een samenwerking aangegaan met het Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk Nederland
De aanvraag heeft betrekking op een speciaal project voor gemeenteopbouw, waarvoor externe sponsors aangetrokken worden; verder kan een aanvraag ingediend worden voor een bijdrage in de kosten van restauratie, verbouwing, nieuwbouw van een kerkgebouw of kerkcentrum of orgel.
Uit de aanvraag moet blijken wat het totaal van de kosten is en de wijze waarop men denkt de kosten te dekken. Hierbij is het van belang dat de eigen gemeente blijk geeft van betrokkenheid o.a. door het voeren van speciale financiële acties.
Na toekenning door de stichting zal de bijdrage uitgekeerd worden bij aanvang van de werkzaamheden.

Om zoveel mogelijk gemeenten een subsidie te kunnen verstrekken is de maximumbijdrage gesteld op € 5.000 per gemeente per jaar.
Als kerkelijke gemeente wordt ook beschouwd een kerkelijke stichting, waarin het beheer van het kerkgebouw is ondergebracht. De gemeente blijft als voorheen van het kerkgebouw gebruik maken.
Indien door de gemeente wordt deelgenomen in een interkerkelijke of algemene stichting zullen extra criteria worden aangelegd bij de beoordeling van de aanvraag.

projecten-Regionale-CvhZ-vredeskerk-Oosterhout

De aanvragen kunnen ingediend worden bij Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk Nederland.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van de jaarrekening van het laatst verstreken jaar en de begroting van het lopende jaar.

Stuur een mail met uw idee
Subsidie aanvragen, kunt u via mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar steunverlening@protestantsekerk.nl
In deze aanvraag vernemen wij graag het volgende, of ontvangen wij graag de gevraagde stukken:

  • Een beschrijving van het project;
  • Plan en het doel van het project;
  • De verwachte kosten;
  • Dekkingsplan van het project;
  • De reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen;
  • Bij welke fondsen heeft uw gemeente ook subsidie aangevraagd;
  • Recente Jaarrekening;
  • Begroting voor komend of lopend jaar.
projecten Regionale CvhZ-Veldhoven

Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk Nederland
secretariaat:
Schout van Hanswijkplein 44
5237WX   ’s-Hertogenbosch

H.H. de Haan_Verduyn voorzitter 
N. La Rivière secretaris