Scriba Simon Middelkamp stelt zich voor

Op 1 januari 2023 is Simon Middelkamp de classis scriba. Een korte introductie van Simon.

Sinds 1 januari 2022 ben ik lid van de classis en van het BMCV. Daarvoor was ik 12 jaar voorzitter van de kerkenraad PKN Berlicum-Rosmalen. Inmiddels geniet ik ruim 6 jaar van mijn pensioen. In mijn arbeidzaam leven was ik ambtenaar bij de provincie Noord-Brabant in verschillende managementfuncties. De laatste 10 jaar als directeur Ecologie.

Op maatschappelijk terrein heb en vervul ik verschillende bestuursfuncties. Zo ben ik actief betrokken bij de Zorg organisatie Trajectvol en bestuurslid van het Brabants Landschap en de Stichting Wandelnet.
Met mijn vrouw Ricky golf ik veelvuldig. Voorts wordt er gewandeld en getennist. Daarnaast geniet ik van mijn 3 dochters en de 5 kleinkinderen.

Graag werk ik samen met u allen aan toekomstgericht kerk-zijn in onze leefgemeenschappen.

Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel 0620596459

Email: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl