Peter Wildschut – nieuwe beleidsondersteuner

Mijn naam is Peter Wildschut. Ik ben geboren, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Woudenberg (provincie Utrecht, gelegen tussen Amersfoort en Veenendaal). Sinds 1992 getrouwd met Christel. We zijn trotse ouders van 2 volwassen kinderen en sinds juni 2021 grootouders van een kleinzoon. Op kerkelijk gebied aangesloten bij PKN De Voorhof in Woudenberg, waar ik actief ben binnen de taakgroep ZWO.

Na ruim 30 jaar in loondienst te hebben gewerkt voor een lokale Rabobank, waarvan de meeste tijd als adviseur voor vermogende relaties, ben ik 1 december 2021 gestart bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland als financieel beleidsmedewerker.Naast mijn studie HBO Financial Services Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ben ik gecertificeerd financieel planner (CFP®).

Waarom de keuze voor de Protestantse Kerk in Nederland?
Bij een reorganisatie binnen de Rabobank ben ik in 2021 boventallig geworden. Tijdens mijn oriëntatie naar een nieuwe baan, kwam al snel de voorkeur naar voren om te werken voor een non-profit organisatie. Daarnaast de sterke voorkeur voor een adviserende functie, waarmee ik de afgelopen 30 jaar veel ervaring heb opgedaan.

Door positieve ervaringen met Kerk in Actie vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de taakgroep ZWO, sprak de dienstenorganisatie van de PKN mij erg aan. Toen ik vorig jaar de vacature van financieel beleidsmedewerker onder ogen kreeg, heb ik besloten om hierop te solliciteren. Een uitdagende functie in een voor mij nieuwe richting. Het vergt veel inspanning om me de nieuwe materie eigen te maken, maar ook veel voldoening.

Wat omvat de functie die ik vervul?
Als financieel beleidsmedewerker geef ik advies aan en ondersteun ik het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) bij onder andere het toezicht op de beoordeling van de jaarstukken van de gemeenten en diaconieën en bijvoorbeeld door het afgeven van solvabiliteitsverklaringen.

Sinds 1 december werk ik voor het CCBB Noord-Brabant/Limburg/Réunion Wallonne. Per 1 maart ook voor het CCBB Gelderland – Achterhoek Oost & West en met ingang van 1 juni ook voor het CCBB Gelderland – Veluwe. Naast de aangegeven werkzaamheden voor de CCBB’s geef ik voorlichting en advies over financiële vraagstukken en beheertaken aan protestantse gemeenten en vrijwilligers van het CCBB. Tenslotte lever ik als adviseur van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor het (financieel) toezicht, duurzaam en eenvoudig beheer.

Wat is goed om verder nog over mij te weten?
Mijn keuze voor deelname aan de taakgroep ZWO komt niet zomaar ergens vandaan. In 2008 ben ik voor het eerst mee op reis geweest naar India voor het bouwen van huisjes voor een aantal dalit gezinnen. Dalits vallen buiten het kastenstelsel en worden ook wel onaanraakbaren genoemd, een zeer kwetsbare groep binnen de Indiase samenleving. Sindsdien ben ik nog 3 keer naar India geweest. Voor de bouw van sanitair units, microfinanciering en ondersteuning van een school en kinderopvanghuis. Tijdens deze reizen heb ik ervaren hoe het is om daadwerkelijk ter plekke iets voor anderen te doen die in pure armoede leven.