Critical Friends

In allerlei kringen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de Critical Friends methode, zo ook in kerken. Het is een heel aardige methode om mensen van buiten te betrekken bij het kerkenwerk.

In de protestantse gemeente Den Bosch is een schets voor het nieuwe beleid opgesteld en een bijeenkomst georganiseerd met kritische vrienden uit de stad als ondernemers en bestuurders. Bij een hapje en een drankje zijn deze mensen uitgenodigd te reageren op het beleidsplan van de kerkelijke gemeente. Het is een mooie methode om in je plaats aanwezig te zijn en het gesprek te zoeken met buitenkerkelijken. De ervaring in Den Bosch leert dat mensen heel welwillend staan ten opzichte van de kerk en interessante ideeën aandragen. Door deze mensen te vragen komt de kerk meer in beeld, en worden de kerken ook eerder gevraagd ergens aan mee te doen zoals bijvoorbeeld met een kerkdienst op de Parade in de zomer.