NIEUWSBRIEF zomer 2021

Een tijd om onder je vijgenboom en druivenstok te zitten

Het is wonderlijk hoe de bijbelschrijvers reeds het levensritme van de mensen voor ogen hadden. In het jodendom wordt naast het geschenk van de zevende dag – de rustdag – ook het geschenk van de tijd en de ruimte gevierd.

Tijd omdat een mens tijd van leven krijgt en die tijd ook geordend wordt in dagen en nachten, alsmede in dagen om te werken en een tijd om te genieten. Ruimte omdat een mens een plaats gewezen wordt, een makom, een gezegende plaats, tussen alle ruimte en leven op aarde.

Bij de indeling in tijd volgen dan ook de seizoenen die gevierd worden met hun feesten. Voor ons is het seizoen van de zomer aangebroken. Zon en warmte, soms te warm om te werken, als om ons eraan te herinneren dat er meer is dan werken alleen. Daarom nemen veel mensen vakantie.

Dat woord komt van ‘vacare’ – dat is leeg worden, leeg zijn. Tijd om uit te blazen, niet langer de hele tijd ‘aan staan’, rust vinden en genieten van al het goede dat ons geschonken is. Ik vind dat altijd een mooie gedachte, de zomer als een soort sabbat, om het leven te vieren, en om opnieuw te beseffen hoe wonderlijk het leven is.
Dat u allen een gezegende zomer heeft onder uw vijgenboom en druivenstok!

In Christus verbonden,
Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

LEES DE HELE NIEUWSBRIEF!  ->  NIEUWSBRIEF Zomer 2021-2