Classis predikant

ds.marco-luijk

In mijn functie bezoek ik alle gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers.

Bij deze vierjaarlijkse rondgang staan we samen stil bij wat goed gaat in de gemeente, waar zorgen over zijn, wat het wezenlijke is van kerkzijn, en hoe er naar de toekomst wordt gekeken en welke plaats de kerk inneemt in de lokale samenleving. De sterke punten van Protestantse gemeenten zijn zonder uitzondering de gemeenschapszin, de kerkdiensten en de vele activiteiten van het kerk zijn door-de-weeks. Het samen gemeente zijn terwijl er wel degelijk verschillen zijn, is een belangrijk kenmerk van de gemeenten beneden de rivieren. Er is veel ‘ruimte’. De zorgen zitten vooral op het wegblijven van jongere generaties in veel gemeenten, en het vinden van voldoende ambtsdragers..

Het bezoek van de classispredikant – die zich regelmatig laat vergezellen door een lid van het Breed Moderamen van de classisvergadering – symboliseert de verbinding van de plaatselijke gemeente met het grotere geheel, de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij mijn bezoeken ben ik diep onder de indruk van niet alleen de toewijding en de inzet van de leden van onze kerk, maar zeker ook de trouw waarmee mensen hun werk doen. Het is fijn te merken dat zo veel mensen zich geroepen voelen!

Ik denk dat de toekomst van veel kleiner wordende gemeenten ligt in twee mogelijkheden. De eerste is het zoeken van samenwerking met andere Protestantse gemeenten in de regio. De tweede mogelijkheid is het zoeken van bondgenoten in de eigen lokale gemeenschap. Want ook daar zijn niet vermoede zoekers van het Koninkrijk te vinden, en ook daar zijn zoekers naar een zinvol leven.

Het is mijn ervaring dat de bezoeken wonderschone ontmoetingen opleveren. Ik bid ons toe dat de Heer zo met ons mag gaan op onze weg.

ds. Marco Luijk