Leden van het Breed moderamen

Het Breed Moderamen heeft de volgende leden:

 • Arie Haasnoot (Voorzitter)
 • Simon Middelkamp (Scriba)
 • ds. Wim Dekker (Assessor)
 • Willem van den Berg (Notulist)
 • ds. Marco Luijk (Classispredikant)
 • ds. Henk Spoelstra
 • Ad Branderhorst
 • Jefta van Garderen
 • Cees van der Marel
 • Adviseur ds. Ada Rebel (voorzitter CCV)
 • Adviseur Pieter Flach (voorzitter CCBB)