Leden van het Breed moderamen

 • Voorzitter de heer Arie Haasnoot
 • Scriba de heer Bert Drost
 • Assessor ds. Wim Dekker
 • Classispredikant ds. Marco Luijk
 • Ds. Judith van den Berg
 • De heer Ad Branderhorst
 • De heer Jefta van Garderen,
 • De heer Cees van der Marel
 • Ds. Hartman Out
 • De heer Simon Middelkamp
 • Adviseur ds. Ada Rebel, voorzitter CCV
 • Adviseur de heer Pieter Flach, voorzitter CCBB