Evangeliseren op de Jaarmarkt

Zaterdag 15 juni jl. was onze evangelisatiecommissie weer present op de jaarmarkt. We hebben ingehaakt op het EK voetbal. De Europese Kampioenschappen Voetbal zijn weer begonnen. Het doel van alle deelnemers is om de finale en uiteindelijk de overwinning te behalen.

Het thema van de EC was “wat is uw doel”? De ene weg “Leven met Christus – Doel treffen – Eeuwige winst” en de andere weg “Leven zonder Christus – Doel missen – Eeuwig verlies. Aan de hand van de tekst uit Romeinen 8:37: hebben we gecommuniceerd “We zijn meer dan overwinnaars door Jezus die ons heeft liefgehad” en hebben zo de boodschap doorgegeven van Dé Eeuwige Overwinning. Hiervan mochten we getuigen.

Er zijn goede en bemoedigende gesprekken geweest. Soms heel verrassend. Ook met mensen die zijn “afgehaakt” en waar we toch de boodschap van het evangelie weer aan mochten doorgeven. We hebben veel gesprekken gehad met jongeren, viel ons op. Zij stellen open vragen en wilden meer weten wat het geloof voor ons betekent. Dat is heel bemoedigend.

Ook gesproken met mensen die achter de kraam stonden. Vaak ver van buiten het dorp. Gelovigen komen ze in het dagelijks leven soms maar nauwelijks tegen. We mochten hen wijzen op de enige Weg die er is in Jezus. Ook gesproken met mensen die maar liepen te dralen rond de stand, ze durfden zelf niet te komen, maar voelden zich wel aangetrokken?

Zo hebben we mogen evangeliseren en zaaien te midden van de gemeenschap. Wilt u het zaaiwerk wat er gedaan mocht worden meenemen in uw gebed dat het groei mag geven aan hen die het mochten ontvangen? Zou u het fijn vinden om in de toekomst deel te nemen in de Evangelisatiecommissie of hand- en spandiensten willen doen? Bijvoorbeeld het verspreiden van brieven aan randkerkelijke gemeenteleden, of de Lichtjestocht of Paastocht te ondersteunen mail gerust naar evangelisatiecommissie@hervormdwijk.nl of bel Ad Branderhorst 06-5397 5075 Alle hulp is welkom.

We willen allen die afgelopen zaterdag hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun inzet.

De Evangelisatiecommissie Hervormd Wijk (bij Heusden)