HERFSTBRIEF – Een nieuw seizoen

Buiten regent het ten teken dat de zomer voorbij is. In de kerken is het seizoen weer begonnen.
Op tal van plaatsen zijn aansprekende startzondagen gevierd.
Het is mooi te zien hoe creatief predikanten en gemeenten zijn.

Een dragende gedachte bij alles wat we doen en meemaken in het komende seizoen is de tekst uit Mattheüs 28: [20] “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

De gedachte dat de Heer met ons is, kan ons een zekere rust geven bij ons werk in de kerk. Wij zijn daarin niet alleen. En we hoeven maar stil te worden en te bidden, of we brengen het ons weer te binnen. Dit helpt zeker wanneer wij even niet weten hoe met allerlei zaken om te gaan. We mogen handelen uit rust en vertrouwen. In dit verband is psalm 131 ook mooi, het lied waarin de ziel tot rust is gebracht.

[1] HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

[2] Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.

[3] Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

Ik wens u zegen op uw werk, voor uw gemeente en in uw persoonlijk leven.


Namens het breed moderamen wens ik u een fijne en gezegende zomer
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

 


Lees ook de rest van de Herfst Nieuwsbrief van Classispredikant Marco Luijk:
NIEUWSBRIEF Herfst 2023

In deze nieuwsbrief onder meer 

  • Herfstgroet
  • Inspiratiefestival
  • Gebed voor Marokko
  • Afscheid van ds. Wim Dekker als assessor
  • Emeriti kunnen ambulant predikant worden
  • Afscheid van vier classispredikanten
  • Tips voor nieuwe ambtsdragers
  • Veilige kerk en de VOG