Richart Huijzer nieuwe voorzitter van het CCV

Tijdens de classisvergadering van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van 24 januari 2024 in de Grote kerk in ‘s Hertogenbosch
is Richart Huijzer verkozen als predikant-voorzitter van het Het classicale college voor de visitatie (CCV)

(op de foto van links naar rechts: Scriba Simon Middelkamp, voorzitter CCV ds. Richart Huijzer en voorzitter classis Ronald Schippers)

Graag stel ik me even aan u voor.

Mijn naam is Richart Huijzer. Ik ben predikant en heb naast het predikantschap in een gemeente in allerlei verschillende functies in de kerk mogen werken. Zo was ik o.a. jarenlang leidinggevende van de Dienst Geestelijke Verzorging in het Radboud-UMC in Nijmegen, waar ik ook woon, samen met mijn vrouw. Ik heb altijd een sterke belangstelling gehad voor de rijke traditie en de roeping van onze kerk in de samenleving. In 2017 promoveerde ik in Groningen op een praktisch-theologisch proefschrift over het ambt.

In het voorjaar van 2022 ging ik met emeritaat en sindsdien genieten we van meer vrije tijd en van kinderen en kleinkinderen. Ook leren we een nieuwe taal (Italiaans). Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk. Zo ben ik o.a. gastheer in de mooie Abdij van Berne en verzorg ik vieringen en doe ik pastoraal werk in het Oecumenisch City Pastoraat van de Stevenskerk in Nijmegen.

Na mijn pensioen wil ik ook graag nog een beleidsmatige bijdrage blijven leveren aan kerk en samenleving. Per 1 februari zal ik aantreden als voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (CCV), waaronder ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zuid-Nederland valt. Om dit werk te kunnen doen moet je verbonden zijn aan een gemeente die bij de classis behoort. Daarom verbind ik mij graag aan uw gemeente in mijn eigen vertrouwde woonplaats.

Het college heeft als taak om bij lastige situaties die zich in een gemeente kunnen voordoen te bemiddelen. Het college wordt ingeschakeld als de situatie in een gemeente erom spant. Het gaat ook in de kerk nu eenmaal niet altijd vanzelf. We blijven allemaal mensen. Waar het om gaat is dat we ook dan met elkaar de gemeente van Christus vorm blijven geven. Een bemiddelende ‘blik van buiten’ kan dan vaak behulpzaam zijn. Het college doet haar werk vanuit een pastorale grondhouding en richt zich op meerzijdige partijdigheid. In de praktijk zal ik veel samenwerken met de leden van het college en met de classispredikant en zal ik actief zijn als adviseur van de classis en het (breed) moderamen.

Op zondag 17 maart zal ik in een viering in de Evangelisch-Lutherse Gemeente, locatie Nijmegen, worden verbonden aan de classis worden verbonden als predikant-voorzitter van het CCV. De viering begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom. Ik kijk uit naar deze viering en hoop op waardevolle jaren in ons classicale kerkelijke werk.
Met vriendelijke groet,

ds. Richart Huijzer

Als pdf downloaden: 20240124 – Aanstelling Richart Huijzer – voorzitter CCV

 

Op zondag 17 maart 14.00 uur tijdens de kerkdienst van de Lutherse gemeente Zuid-Nederland wordt Richart Huijzer verbonden aan de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne als predikant-voorzitter van het CCV in de Lutherse kerk in Nijmegen.
Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.