Advies na brief Belastingdienst over wetswijziging voor ANBI’s

Alle gemeenten en diaconieën hebben eind maart een brief gekregen van de Belastingdienst over ‘wetswijzigingen ANBI’s’. Voor grotere ANBI’s wordt het gebruik van standaardformulieren verplicht. Gemeenten en diaconieën hoeven op dit moment nog niets te doen.

De brief van de Belastingdienst, met als datum 27 maart 2021, heeft als onderwerp ‘wetswijzigingen ANBI’s’. Voor gemeenten en diaconieën is het belangrijkste onderwerp in deze brief de ‘verplichte standaardformulieren voor grotere ANBI’s’. Grotere ANBI’s zijn instellingen waarvan de lasten die in de jaarrekening worden vermeld meer dan € 100.000,- bedragen. Voor deze ANBI’s is het gebruik van standaardformulieren verplicht (geworden) per 1 januari j.l. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en bij de koepelorganisaties.

Standaardformulier op website Protestantse Kerk

Tussen het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst is afgesproken dat de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen gebruik kunnen blijven maken van de bestaande CIO-formats. De Belastingdienst heeft dit ook gepubliceerd op belastingdienst.nl/anbi onder ‘publicatieplicht per 1 januari 2021 – gegevens publiceren van een ANBI op internet’. Naar verwachting zal het CIO-standaardformulier vóór 1 mei a.s. opnieuw worden gepubliceerd, dan met de wettelijke verplichtingen zoals sinds 1 januari jl. van kracht zijn erin verwerkt. Voor gemeenten en diaconieën verschijnt aansluitend een ‘Protestantse Kerk versie’ van dit standaardformulier op protestantsekerk.nl/anbi.

Nu nog niets doen

Gemeenten en diaconieën hoeven naar aanleiding van de brief van de Belastingdienst op dit moment niets te doen. Zodra het nieuwe standaardformulier gepubliceerd is, naar verwachting begin mei, kunnen zij daar gebruik van maken. Dringend advies is om géén gebruik te maken van het algemene standaardformulier ‘publicatieplicht kerkgenootschappen’ dat de Belastingdienst op haar website publiceert. Dit formulier is bestemd voor kerkgenootschappen die niet vallen onder het convenant tussen CIO en Belastingdienst.

Advies voor giftenaftrek

Nieuw bij de giftenaftrek in de aangifte Inkomstenbelasting is dat bij giften aan ANBI’s, zoals kerken, gemeenten en parochies, moet worden aangegeven voor welke kerkgemeente deze gift bestemd was. De naam kan worden opgezocht in het uitklapscherm dat verschijnt. Ook giften voor een concreet project of onderdeel van een plaatselijke kerk of de landelijke kerk moeten worden opgegeven ten behoeve van deze rechtspersoon zelf. Een gift voor een diaconaal project bijvoorbeeld moet worden opgegeven aan de diaconie van de protestantse gemeente te … of aan de ‘gereformeerde kerk te …’. Als u uw kerk, gemeente of diaconie niet kunt vinden, zoek dan op het RSIN-nummer dat wordt vermeld bij de ANBI-gegevens van de gemeente op haar website.