Afscheid van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie ds. Ada Rebel

Deze zomer hebben we als Breed Moderamen afscheid genomen van onze vaste adviseur de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie ds. Ada Rebel. We zijn blij voor haar dat ze classispredikant is geworden van Gelderland Zuidoost.

De voorzitter van onze classis de heer Haasnoot en de classispredikant hebben de dienst van verbintenis op 10 september in de mooie kerk in Elst bijgewoond. In haar preek ging ds. Rebel in op het verhaal van Marta en Maria in Lukas 10, en hield ons de rust uit psalm 131 voor ter bescherming tegen te veel actiegerichtheid.

We danken Ada Rebel voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren. Er zijn heel wat zaken voorbij gekomen. Ds. Rebel was een loyale werker die alle vergaderingen van het moderamen, breed moderamen en de classisvergadering heeft bijgewoond. Naast haar predikantschap in Deurne en Gemert-Boekel was ze ook afgevaardigde naar de synode namens onze classis.

Als classispredikant heb ik op een goede manier met ds. Rebel samengewerkt wanneer er zich problemen voordeden in gemeenten. Met haar rust, haar duidelijke visie op de rol van de visitatie, en haar werk om te bemiddelen bij conflicten was zij een prettige collega om mee samen te werken.
Het college heeft zij op een goede wijze geleid en zo richting gegeven aan het nieuwe werk van de visitatie.
We danken je, Ada, en wensen je alle goeds en Gods zegen.

 

 


Namens het breed moderamen
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85