VEILIG KERK-ZIJN

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn, waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.

Tegenwoordig staat sociale veiligheid volop in de belangstelling. Vaak gaat het dan over het ontbreken ervan, omdat mensen worden geconfronteerd met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt op allerlei manieren: fysiek, met woorden of via het internet. En het gebeurt vaker dan ons lief is.

Zo’n ervaring kan ertoe leiden dat je medemensen – ook in de kerk – niet meer vertrouwt en moeite krijgt met nabijheid. Terwijl juist die dingen zo belangrijk zijn in de kerk.
Daarom wordt in onze kerk al jaren gewerkt om sociale veiligheid te bevorderen. Ook in gemeenten in onze classis. Werken aan veilig kerk-zijn is nooit af, vraagt steeds weer aandacht. Niet alleen in gemeenten, ook in de classis én in de synode.

Onlangs, In november 2022 en april 2023, sprak de synode weer uitgebreid over onderwerpen die veiligheid kunnen stimuleren, zoals vertrouwenspersonen in gemeente of ring, een verklaring omtrent gedrag en aanpassing van de kerkorde.

Wil je in je gemeente effectief werk maken van een veilige kerk? Dan kan het helpen om wat meer te weten over achtergronden en aandachtspunten. Het is immers een breed en gevoelig onderwerp. Daarom is bijgaand artikel geschreven [download]. Hierin worden documenten, die als hulpmiddel zijn bedoeld, toegelicht. Voor wie zich nog breder wil informeren, staan onderaan een paar relevante websites.

Tenslotte: je kunt – via de scriba van de classis – een deskundig iemand uitnodigen, bijvoorbeeld voor een kerkenraad of gemeenteavond, om informatie te komen geven. De ervaring leert dat dit persoonlijke contact eraan bijdraagt om op een positieve manier in gesprek te komen over hoe je veiligheid in je gemeente met elkaar kunt bevorderen.
Want dat is het belangrijkste: praat erover!

Lees het uitgebreide artikel over Kerk als Veilige plek:VEILIG KERK-ZIJN juni 2023


Ds. Sophie Bloemert