Klokken luiden en Samen in gebed voor Oekraïne

Sinds vorige week donderdag zijn wij ineens in oorlog. Na 75 jaar vrede valt toch het ene land het andere land aan binnen de grenzen van Europa. In 2021 waren we blij dat de grote verdraaier Trump moest aftreden. Nu hebben we te maken met een president die ervan droomt de nieuwe tsaar van het groot-Russische rijk te zijn en zich opwerpt als beschermer van de Orthodoxe Kerk. Mensen tellen niet meer wanneer er grote belangen en strategische doelen zijn.

Deze oorlog raakt me nog meer dan andere, want ik voel me verbonden met de Oekraïners omdat het Europeanen zijn. Het is maar een paar landen verder dat er strijd wordt geleverd en mensen massaal op de vlucht slaan.

De beelden die we zien doen verlangen naar wat psalm 46 schetst:

9Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ (vers 9-11).

Het geweld waar deze oorlog mee gepaard gaat, doet denken aan Openbaringen 9:9
1Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. 2Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. 3Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde… 7Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de oorlog…..

In geval van een oorlog wordt deze put – de afgrond – geopend. Alles wordt omvat door geweld, als door rook die elk perspectief en elk licht verduistert. Oorlog verandert de wereld van een gemeenschappelijk huis in een plaats van bedreiging en angst voor iedereen en alles. Eenmaal gevestigd valt de logica van strijd, van geweld en tegengeweld vrijwel niet te doorbreken.

Toch willen we onze solidariteit met het volk van Oekraïne betuigen en voor de inwoners bidden en vandaag ook de kerkklokken luiden.

Voor gebed, zie: Verbijstering om Oekraïne: “Heer, ontferm U” – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Kerkklokken luiden tussen 17.15 en 17.30 uur op woensdag 2 maart

In heel Nederland luiden aan het einde van de middag kerkklokken voor vrede in Oekraïne. Als het aan de Raad van Kerken ligt doen alle kerken in het land tussen 17.15 uur en 17.30 uur mee.
Direct na het luiden van de kerkklokken begint in de Domkerk in Utrecht een speciale oecumenische dienst.

Woensdag 2 maart: Gebed voor recht en vrede in Oekraïne

Op woensdag 2 maart a.s. organiseren de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel: Vrede is voor iedereen. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Kort, bisschop ‘s-Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken. The Psalm Project verzorgt de muziek. Zie ook Oekraïne | Protestantse Kerk in Nederland

Wat u kunt doen voor Oekraïne
Zie: Wat kun je doen voor Oekraïne? | Protestantse Kerk in Nederland
Zie: Oekraïne | Protestantse Kerk in Nederland

Noodhulp en opvang asielzoekers – wat uw gemeente kan doen
Zie: Giro555 start Samen in actie voor Oekraïne | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Donderdag 3 maart ontvangen alle diaconieën en voorgangers een pakket van Kerk in actie waarin suggesties worden gedaan voor steun aan het volk van Oekraïne.

Gemeenten kunnen vooral collecteren voor de situatie in Oekraïne. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: “Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Lokale hulporganisaties weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en weten hoe ze die het beste kunnen distribueren.”

Collecte voor Oekraïne
Om die reden is Kerk in Actie een geefactie gestart. Het geld komt terecht bij partnerorganisaties van Kerk in Actie die momenteel mensen helpen die op de vlucht zijn geslagen. Mensen kunnen direct geven en/of gemeenten kunnen een collecte hiervoor organiseren. Daarvoor zijn deze collecteafkondiging en dit kerkbladbericht te gebruiken. Donderdagmiddag ontvangen diaconieën en predikanten nog meer materiaal ter ondersteuning van de collecte.

Onderdak voor Oekraïners
Daarnaast kunnen gemeenten nadenken over hoe zij Oekraïners die naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Zij hebben als eerste onderdak nodig. Daar zijn de volgende mogelijkheden voor:
Om Oekraïense mensen op te vangen die hier geen asiel aanvragen, kun je overleggen met het College van Burgemeester en Wethouders van jouw gemeente. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het zoeken naar gebouwen. Als dat al geregeld is, kun je denken aan hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: welkomstmaaltijden, culturele bijeenkomsten etc.

Bied logeerplekken aan via Takecarebnb. Door al erkende asielzoekers bij jou te laten logeren, komt er in de asielzoekerscentra ruimte beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen. Takecarebnb heeft veel ervaring om mensen te begeleiden die vluchtelingen thuis opvangen.

In het algemeen geldt: overleg in je kerkelijke gemeente en stem je plannen goed af met de burgerlijke gemeente.

Gebed

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,

Amen

Psalm 80

Heer, onze God, wees onze herder.
Kom, red ons Heer en leid ons verder.
Toon Uw gelaat. Vergeet ons niet
in onze wanhoop, ons verdriet.
Machtige God,
bescherm ons Heer.

U hebt een land aan ons gegeven,
een vruchtbaar land, een land vol leven.
Nu is de wijngaard leeggeroofd,
ons leven bijna uitgedoofd.
Machtige God,
bescherm ons Heer.

Machtige God,
bescherm ons Heer.
Machtige God,
bescherm ons Heer.

Heer, onze God, laat ons toch leven.
Herstel het land, door U gegeven.
Geef Vader, dat uw mensenkind
onder uw hand bescherming vindt.
Machtige God,
bescherm ons Heer.

The Psalm Project
tekst: Egbert van der Stouw

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,

in Christus verbond

Ds. Marco Luijk

classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

Download deze brief: 20220302 – Samen in gebed voor Oekraïne