Oekraïne

Het is verheugend dat zo veel mensen zich in willen zetten voor de opvang van vluchtelingen. In deze brief schetsen we een aantal mogelijkheden.

Zowel de Wereldraad van Kerken als de Nederlandse Raad van Kerken hebben de aanval van het Poetin-regime op Oekraïne veroordeeld. Zij roepen ook de Russisch-orthodoxe Kerk op om zich uit te spreken tegen deze oorlog. De Protestantse Kerk is lid van beide oecumenische verbanden en ondersteunt deze oproep.

Ik denk dat iedereen geschokt is door wat er in Oekraïne gebeurt. Het is de zoveelste oorlog waarin bruut geweld wordt gebruikt waar veel burgers slachtoffer van zijn. Net als een paar jaar geleden in Syrië, en in de jaren negentig van de vorige eeuw in het voormalige Joegoslavië.

Als gevolg van het geweld slaan heel veel mensen op de vlucht. Vrouwen, kinderen en ouden van dagen die een goed heenkomen zoeken. Mannen die hen begeleiden, ondersteunen, in een winkelwagen of ander voertuig voortduwen, dragen soms, zo zorgzaam als zij kunnen. De last die zwaar, en de wanhoop die nabij is.

Vluchtelingen zoals we ze ook hebben gezien uit Syrië, Irak, Jemen, Afghanistan en Afrika. Het beeld van zwakken en verzwakten die langs de resten van een kapotgeschoten brug de rivier over strompelen, is hartverscheurend. Ik zie een foto van een groepje vermoeide vluchtelingen die tegen een rotsmuur uitrusten, het hoofd vermoeid leunend tegen de stenen. Geen plek om het hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen, de mensen weten heg noch steg, maar mensen moeten verder gaan, zijn altijd naar hun huis op weg (lied 807).

Het is goed dat er nu zo veel initiatieven van de grond komen om de vluchtelingen te helpen, al voelt het soms ook wat wrang dat dit nu grootschalig gebeurt, terwijl er ten aanzien van vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika veel terughoudender is gereageerd.

Standpunt Protestantse Kerk over vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor een vluchtelingenbeleid dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert. Zie Wat doet de Protestantse Kerk voor vluchtelingen? | Protestantse Kerk in Nederland

Nu er naar valt te verwachten heel veel vluchtelingen naar ook Nederland zullen komen, is het te hopen dat kerken een haven van troost en veiligheid voor deze mensen zijn. Maar voor er allerlei spontane initiatieven worden genomen, is het belangrijk af te stemmen met de burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen.

Wat u kunt doen voor Oekraïne

Collecte voor Oekraïne

Collecteren is een eenvoudige manier om je in te zetten voor vluchtelingen. Er zijn diverse materialen beschikbaar om de collecte te ondersteunen. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: “Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Lokale hulporganisaties weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en weten hoe ze die het beste kunnen distribueren.”

Kerken kunnen gebruik maken van deze collecteafkondiging en dit kerkbladbericht. Diaconieën en predikanten hebben materiaal ter ondersteuning van de collecte voor Oekraïne ontvangen.

Zie: Wat kun je doen voor Oekraïne? | Protestantse Kerk in Nederland

Met liturgiesuggesties en materiaal voor kinderen.

Zie: Kom als gemeente in actie voor Oekraïne! | Protestantse Kerk in Nederland

Noodhulp en opvang asielzoekers – wat uw gemeente kan doen
Zie: Giro555 start Samen in actie voor Oekraïne | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast kunnen gemeenten nadenken over hoe zij Oekraïners die naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Zij hebben als eerste onderdak nodig.

Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.

Ook kun je logeerplekken voor vluchtelingen aanbieden via Takecarebnb.

Voor dit alles zie Wat kun je doen voor Oekraïne? | Protestantse Kerk in Nederland

 

Kyriegebed

Haarlem – Honderden kaarsjes in de Grote Kerk

O God,
aangeslagen zijn wij
verward
geschokt en boos
om wat het volk van Oekraïne
aan geweld en leed wordt aangedaan.
Wij hadden er niet meer op gerekend,
een oorlog in Europa,
bij een buurvolk twee landen verder.
Terwijl we zo goed en kwaad als dat gaat
gewoon verder leven
gaan onze gedachten
uit naar daar,
hoe het is,
of ze het volhouden.
En iedere keer weer
schrikken we van de beelden
van het ongehoorde geweld.
Daarom roepen wij tot u:
Heer, ontferm u!

Midden in deze oorlogstijd
is de tijd van inkeer begonnen,
de veertig dagen
van bezinning en verdieping,
om weer te bedenken wat wezenlijk is,
om ons voor te bereiden
op het feest van bevrijding en opstanding.
Meer dan anders
verlangen we naar bevrijding
van het juk, van de stok
die rust op het volk van Oekraïne.
We verlangen naar de dag dat
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. (Jes. 9,4)
Daarom bidden wij: Heer ontferm u!

Om de waanzin van machthebbers roepen wij tot u,
om de mensen als wij die plotsklaps
uit hun gewone leven verdreven zijn,
en nu leven in doodsangst
en met voortdurend geweld.
Om de mensen op de vlucht
die alles achter hebben moeten laten,
om de vele doden die te betreuren zijn.
Heer, ontferm u, Heer, geef vrede.

God schenke ons vrede, vergeving, bevrijding,
vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

 

downloaden? 20220311 brief nieuwsflits en ondersteuning vluchtelingen Oekraïne