In memoriam Willem van Meurs

Op 25 september 2020 is Wim van Meurs overleden in de leeftijd van 74 jaar
als gevolg van een noodlottig ongeluk op vakantie in Italië.

Wim was ouderling bij de PG Venray en afgevaardigde namens de ring Peel/De Kempen in de classisvergadering.
Hij heeft zich lange tijd ingezet voor meer samenwerking tussen de gemeenten in midden Limburg aan de zuidelijke kant van zijn gemeente Venray en naar Boxmeer, Deurne en Elsendorp aan de andere kant.
Hij zag de noodzaak en het nut van samenwerking tussen gemeenten al vroeg in.
Op de classisvergadering in oktober hebben we deze woorden voor hem gebeden:

Staan wij stil bij het onverwachte sterven van Wim van Meurs.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Hoe broos is ons leven.
Hoe verdrietig het afscheid.
Wij bidden voor Wim van Meurs.
Mogen de engelen hem geleiden naar de rust van uw liefde en licht,
Sta zijn nabestaanden bij, wees met Annemarie en de dochters,
en draag hen op uw vleugels van trouw in deze dagen.

Ds. Marco Luijk