Webinarserie voor voorgangers over Job en het lijden

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 24 april en 22 mei vijf verdiepende webinars voor voorgangers en theologen over Job en het lijden. De webinars worden gegeven door Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf, met medewerking van oudtestamentica Hanneke van Loon (Tilburg University) en Theoloog des Vaderlands Katja Tolstoj (Vrije Universiteit).

Tussen 24 april en 22 mei biedt het NBG een serie webinars over Job en het lijden, speciaal voor voorgangers en theologen.

We kijken naar de thematiek van het boek Job, een aantal cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie. Daarnaast gaat het over het lijden als Bijbels thema en trekken we de lijn door naar lijden als actueel thema van vandaag.

Deze interactieve webinars bieden inspiratie aan voorgangers en theologen om het lijden aan de hand van de Bijbel te thematiseren in hun werk.
De webinars worden verzorgd door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf van het NBG, met medewerking van Hanneke van Loon (Tilburg University) en Katja Tolstoj (Vrije Universiteit) als gastsprekers.

De webinars zijn steeds op maandagochtend

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • 24 april: Job en het lijden, een thematische verkenning
  • 1 mei: Job en zijn vrienden
  • 8 mei: Job en God
  • 15 mei: Job en extreem lijden als actueel thema
  • 22 mei: De lijn van de lijdende Job naar het Nieuwe Testament

De webinars zijn kosteloos te volgen en duren van 10.00–11.00 uur.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via: https://www.bijbelgenootschap.nl/webinars-job-en-het-lijden/

Voor meer informatie:
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/webinarserie-voor-voorgangers-over-job-en-het-lijden/