Haasnoot en Rozema Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april heeft het zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander behaagd de heer Haasnoot en de heer Rozema te waarderen voor hun inzet met een koninklijke onderscheiding.
Ze zijn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We zijn beide heren zeer erkentelijk voor hun inzet in de classis.