Definitief einde beperkende maatregelen en adviezen Corona

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regering vorige week heeft gezegd dat de laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten.

Dit betekent dat vanaf nu, precies drie jaar na het uitbreken van het Covid19 virus, het kerkelijk leven weer geheel kan plaatsvinden zoals we dat voor de uitbraak van de pandemie gewend waren.

Handdruk ouderling van dienst en doorgeven collectezakken
De meeste van onze gemeenten zijn er al toe overgaan, en vanaf nu krijgen wij van onze synode definitief de boodschap dat de ouderling van dienst onbelemmerd een handdruk kan geven aan de voorganger, en dat collectezakken weer door de banken kunnen worden doorgegeven. Ook andere vertrouwde gewoonten in en om de kerkdienst zijn weer mogelijk, zoals bijvoorbeeld het handen geven na de dienst.

Liturgie
Als u er nog niet toe was overgaan de vertrouwde liturgische gewoonten daadwerkelijk in te voeren, adviseert het moderamen van de synode u dit nu weer vrijmoedig te doen. De handdruk van de ouderling is het zichtbare teken dat de kerkenraad achter de voorganger staat, zoals de collectezak die rondgaat in de dienst een sprekend symbool is van ons daadwerkelijke geloof en de dienst aan de wereld die onderdeel is van onze dienst aan God.

Gezond verstand
De coronapandemie heeft ons geleerd dat het belangrijk is en blijft, zeker in het griepseizoen, ons gezonde verstand te gebruiken. De regering en onze kerk adviseren ons dan ook wel de basismaatregelen in acht te nemen: thuisblijven wanneer je ziek bent, bij klachten fysiek contact met kwetsbare mensen vermijden, goede handhygiëne en hoesten in de elleboog, en een goede ventilatie van binnenruimtes.

 

Voor meer informatie zie: https://protestantsekerk.nl/nieuws/corona-adviezen-zijn-opgeheven-wat-betekent-dat-voor-de-eredienst/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2023/03/10/laatste-specifieke-corona-adviezen-vervallen-maar-gebruik-je-gezonde-verstand-bij-luchtwegklachten

Hoop
Dankbaar spreek ik de bede uit dat God ons als kerken zal blijven behoeden en bewaren.
Moge de Heer onze kerken bloei en vruchten geven in de komende tijd.
Behoed en bewaar ons, lieve God,
wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef ons met uw zegen.
(Argentijnse zegenbede uit het Dienstboek ‘Schrift, Maaltijd, Gebed’, blz. 1003)

 

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

 

Hele nieuwsbrief lezen: 20230320 brief 27 coronavirus