Korte berichten september 2021

 • Nieuw Kerkelijk Peil
 • Presentieplan
 • Synode aanvaardt vervolg rapport ambtsvisie
 • Eeuwfeest Liturgische Kring op 12 november
 • Financiële ondersteuning vanuit de Solidariteitskas
 • Inspiratiefestival 22 – 24 oktober
 • Onopgeefbaar verbonden
 • Jurjen de Groot
 • Ga in gesprek over de speelruimte van het gebouw
 • Tips voor nieuwe ambtsdragers
 • Wat is waarheid?
 • Online workshops kerkelijk waardebeheer over kerkgebouw
 • Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Nieuw Kerkelijk Peil

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over dit onderwerp. U kunt er over spreken met de classispredikant als u geïnteresseerd bent. U kunt gratis een werkboek bestellen.

Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/thema/toekomstgericht-gemeente-zijn/

Presentieplan

Herkent u de spanning tussen overlevingsmodus en nieuw perspectief? Hoe leeft dit in uw gemeente?

Voor de zomer is alle kerkenraden en voorgangers het presentieplan toegestuurd. In het nieuwe seizoen na de zomer kunt u de classispredikant uitnodigen voor een gespreksavond over Toekomstgericht kerk-zijn. Zie ook de opgenomen suggesties v oor gesprek in de kerkenraad op bladzijde 5.
Op de website van de classis kunt u het plan inzien: TOEKOMSTGERICHTE PRESENTIE

“Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is.”

Synode aanvaardt vervolg rapport ambtsvisie

Zie: https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-149345

Eeuwfeest Liturgische Kring op 12 november

Op vrijdag 12 november 2021 viert de Liturgische Kring, een studiekring van theologen en kerkmusici die zich bezighoudt met de bestudering van en de bezinning op thema’s en vraagstukken rond de liturgie, haar Eeuwfeest. Zie: https://www.liturgischekring.nl/

Financiële ondersteuning vanuit de Solidariteitskas

Heeft uw gemeente ideeën voor een nieuw project? En kunt u daarvoor extra financiële steun gebruiken? U kunt dan een beroep doen op de Solidariteitskas van de PKN.
De Solidariteitskas ondersteunt grote maar zeker ook kleine projecten.
Voorbeelden zijn projecten voor deskundige begeleiding bij het opzetten van een revitalisatieplan, maar ook voor noodzakelijke vernieuwing van een kerkgebouw.
Ook als uw gemeente tijdelijk behoefte heeft aan een interim- predikant of onvoldoende financiële middelen heeft voor groot onderhoud van een kerkgebouw kunt u bij de Solidariteitskas terecht.

Het aanvragen van subsidie is eenvoudig; in sommige gevallen is één mailtje voldoende.
Veel meer informatie is te lezen via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas/

Cees van der Marel (penningmeester classis en lid Commissie Steunverlening)

Inspiratiefestival 22 – 24 oktober

Zie: Over het Festival: https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/

Adem weer op tijdens Inspiratiefestival op Terschelling: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/adem-weer-op-tijdens-inspiratiefestival-op-terschelling/

Onopgeefbaar verbonden

Er is een brochure ‘Onopgeefbaar Verbonden – Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’ deze week bijgevoegd bij het blad Woord en Weg, resp bij ‘Op weg – ontmoeting met het jodendom’. Wij hopen uiteraard dat deze brochure aanleiding zal zijn tot een kerkbreed gesprek over dit onderwerp.
Meerdere exemplaren van de brochure zijn eenvoudig te bestellen via: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/

Derk Blom, werkgroep Kerk en Israël

Jurjen de Groot

De directeur van de landelijke dienstenorganisatie Jurjen de Groot (zijn wortels liggen in Zalk) is onlangs afgestudeerd aan Nijenrode.
Hij schreef een scriptie over de vraag: Hoe kan de kerk een zinvolle sociale bedding creëren voor jongvolwassenen?
Klik hier: https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2021/aandacht-jongvolwassenen

Ga in gesprek over de speelruimte van het gebouw

De brochure ‘Speelruimte gezocht’ stimuleert gemeenten om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken.
Scriba René de Reuver: “De centrale vraag is: hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn?“

Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/generale-synode-ga-in-gesprek-over-de-speelruimte-van-het-kerkgebouw/

Protestantse Kerk in Nederland

Tips voor nieuwe ambtsdragers

Zie Tips voor (nieuwe) ambtsdragers in de kerk: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/tips-voor-ambtsdragers/

Wat is waarheid?

Viermaal waarheid
Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn eigen waarheid? Het is een actuele vraag die in een serie van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch vier sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek en werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de inleiding van de betreffende spreker is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
De sprekers zijn: theoloog Peter Nissen (4 november), journalist Theo Verbruggen (25 november), advocaat-generaal Winfried Korver (13 januari) en filosoof Emanuel Rutten (17 februari).
De avonden worden gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 , ‘s-Hertogenbosch. Tijd: 20.00-21.45 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Online workshops kerkelijk waardebeheer over kerkgebouw

https://kerkelijk-waardebeheer.email-provider.nl/web/noewomq1gu/cunyixsop4/bi9aehq stk/wfmdpc3cju


Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Er is een backoffice ingesteld waar u met al u w vragen over uw gemeente en de kerk terecht kunt.
De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt.
U kunt van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze optie 1 in te toetsen.
Telefoon 030 880 1880 keuze 1

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 21.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur

met uitzondering van het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk).