Symposium op vrijdag 26 januari 2024: Kerk & Slavernij

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium over het thema: Kerk en slavernij.

Verleden-heden-toekomst.
Wat was de rol van de kerken bij het in stand houden van de slavernij in Suriname en op de Antillen, hoe werkt de slavernij nog altijd door en welke vormen van slavernij zien we vandaag de dag, en hoe kijken we samen de toekomst in?

Er zijn drie sprekers die hierop zullen ingaan:

  • De bisschop van Suriname, mgr. Karel Choennie, zal als eerste op bovenstaande vragen ingaan.
  • Daarna is er een lezing van professor Heleen Zorgdrager. Zij is betrokken bij een breed onderzoeksproject naar kerk en slavernij. Ze zal ingaan op de rol van de Bijbel, zowel bij de rechtvaardiging van slavernij als bij het verzet ertegen.
  • Pastor Ferdinand Igbeche van de Destiny Church in Breda-Noord zal vervolgens ingaan op de vraag wat we van de echo’s van het verleden kunnen leren met het oog op de toekomst.

Iedereen is welkom – De toegang is gratis.
Opgave is wel noodzakelijk in verband met beperkt aantal zitplaatsen. Dat kan via:
https://www.pknbreda.nl/formulier_2

Het symposium is ook online te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2277-Markuskerk-Breda
www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Markuskerk Breda)

Op 17 januari wordt ter voorbereiding op dit symposium de documentaire “Alledaags racisme” van Ida Does vertoond (n.a.v. het gelijknamige boek van Philomena Essed).
Deze vertoning is eveneens in de Markuskerk (aanvang 20:00u).

Organisatie: Bisdom Breda, Protestantse Gemeente Breda, Mattheüskerk (Chr. Geref. Kerk), Destiny Church International Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda, St. Herdenking Afschaffing Slavernij Breda.

Sprekers: mgr. Karel Choennie (bisschop van Paramaribo), prof. dr. Heleen Zorgdrager (Protestantse Theologische Universiteit) en Dr. Ferdinand Igbeche (Destiny Church)

Locatie: Markuskerk
Hooghout 96, 4817 ED Breda

Aanvang: 14:00u (inloop vanaf 13:30u)
Einde: nagesprek en borrel van 17:00-18:00u

Aanmelding is verplicht i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen, via onderstaande link of QR-code

poster symposium: MCB_kerk&slavernij_flyerA5_DEF Mailversie