Herbenoemd classispredikant ds. Marco Luijk

Per 1 september 2023 eindigt de ambtstermijn van classispredikant ds. Marco Luijk.
De classicale vergadering van 25 januari heeft op advies van de Kleine Synode besloten ds. Marco Luijk te herbenoemen voor een periode van 5 jaar.

Er bestaat brede waardering voor de wijze waarop ds. Luijk de rol van classispredikant vervult. Er is sprake van een goede samenwerking. Hij voelt zich thuis in zijn functie en gaat ook graag door in de volgende periode. Een herbenoeming na deze periode behoort niet tot de mogelijkheden.

De maximale termijn is twee keer vijf jaar.

Simon Middelkamp
Scriba Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne