Oecumenisch nieuws:

Vooraankondiging Euregionale Oecumenische Conferentie 2021

Afgelopen maart moest de Euregionale Oecumenische Werkgroep wegens de

lockdown de toen geplande conferentie afzeggen.

We zijn met de voorbereidingen begonnen om de conferentie nu in 2021 te houden.

ds. Hans Kling

We handhaven het thema „Eenzaamheid – daarover spreek je toch niet“. Want door de pandemie is het actueler dan ooit. Wat zijn de oorzaken voor het ontstaan en de toename van eenzaamheid? Wanneer en waarom voelen we eenzaamheid als aangenaam of als belastend. Maakt ons moderne leven mensen eenzaam? Zijn mensen in onze kerk eenzaam? Kunnen we het voorkomen dat mensen vereenzamen? Kan het christelijk geloof helpen, met eenzaamheid om te gaan? Aan deze vragen willen wij in Euregionale uitwisseling aandacht geven. Een van de sprekers is ds. Hans Kling uit Heerlen en geestelijk verzorger bij het MUMC in Maastricht.

Als u geïnteresseerd bent kunt u de datum vast noteren en u mag het ook aan anderen doorgeven.

Euregionale Oecumenische Conferentie 2021 op vrijdag 19 maart 2021 van 9.30 – 15.30 uur in het Kolpinghaus in Eupen.

Of in een digitale vorm als fysiek bij elkaar komen dan nog niet mogelijk is. Referenten uit Nederland, België en Duitsland zullen met lezingen en werkgroepen het thema vanuit verschillende blikvelden belichten. Het gedetailleerde programma met aanmeldmogelijkheid en werkgroepen wordt in

februari bekend gemaakt.

Meer informatie bij Elly de Haan – Verduyn dehaan-verduyn@freeler.nl
Lid Euregionale Oecumenische Werkgroep