Nieuw vakblad voor ambtsdragers en vrijwilligers in de Protestantse Kerk

Vandaag 17 februari 2022 is het eerste nummer van het magazine #protestant verschenen. Dit gratis vakblad voor ‘werkers in de kerk’ verschijnt vier keer per jaar. Elk nummer is gebaseerd op een thema dat verbonden is met de belangrijkste focus van de Protestantse Kerk voor de komende jaren: toekomstgericht kerk-zijn. Ook wordt er in ieder nummer aandacht besteed aan een moment in het kerkelijk jaar.

Samenvoegen bladen

#protestant is de opvolger van de magazines woord&weg, Diakonia (voor diakenen) en Jong Protestant (voor jeugdwerk). Een belangrijke reden voor het samenvoegen van de bladen is dat in steeds meer gemeenten ambts- en taakdragers gezamenlijk optrekken. Kerk zijn doe je immers samen. En dat gaat beter als je van elkaars werk op de hoogte bent, samenwerkt en elkaar kunt inspireren.

Informeren en inspireren

#protestant wil de werkers in de kerk informeren en inspireren om hun taak goed toegerust en met plezier uit te kunnen voeren. Met interviews, reportages en achtergrondverhalen, maar ook met goede ideeën, praktische tips en leuke weetjes vanuit plaatselijke gemeenten en vanuit de dienstenorganisatie.

Toekomstgerichte thema’s

Het thema van het eerste nummer is ‘Jonge generaties’. Verschillende bijdragen zijn hieraan gewijd, zoals een reportage uit de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom waar in zo’n 20 jaar tijd alle jongeren uit de gemeente verdwenen. De gemeente zoekt opnieuw de verbinding en zet daarbij de jonge generatie voorop: wat wil zíj? Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de PThU, ziet kansen als jongeren mee kunnen bouwen aan de kerk van morgen.
Gratis abonnement

#protestant verschijnt 4 keer per jaar, in februari, mei, augustus en november. Het nummer dat in mei verschijnt, gaat over samenwerking en het nieuwe jaarthema. Een abonnement op het magazine is gratis.

Aanmelden voor gratis abonnement:

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-vakblad-voor-ambtsdragers-en-vrijwilligers-in-de-protestantse-kerk/